parlørParlør på samme side

Parlør på samme side Den er sammensatt av specialister til oversettelsesbyrå Flarus. Redaktører og oversettere, som kan norsk, var med på projektet . Det ikke var vår oppgave å gøre opp en komplett parlør for alle tilfeller. Parløren innbefatter bare de mest erforderlige uttrykkene, som ledsages av oversettelser og transkripsjoner.

Maksimum 3 sekunder!

Imens vi komponerede parløren, befulgte vi et enkelt grunnprinsipp, at den nødvendige frase ska blive funnet på maks. 3 sekunder. Våre redaktører har funnet et kompromiss. I fall det fins mange uttrykk i parløren, så ska søket på den nødige frase jo dra i langdrag og det blir vanskeligt at chatte; hvis det fins få av dem, kan den nødige frase ikke finnes. Resultatet av det ble at vi har komponeret parlører med 200 av de mest brukelige fraser på alle språk.

For å skrive ut parløren velger man retning af oversettelse:

"Parlør på samme side" - det er din medhjelp for at prate , den er kompakt, bekvem og meget praktisk.