libër frazashLibër frazash në një faqe

Libër frazash në një faqe u përpilua nga specialistë të kompanisë së përkthimit Flarus. Redaktorë dhe përkthyes vendas morën pjesë në projekt. Ne nuk kemi vendosur një qëllim për të krijuar një libër frazash të plotë për të gjitha rastet e mundshme. Ai përfshin vetëm shprehjet më të nevojshme me përkthim dhe transkriptim.

Jo më shumë se 3 sekonda!

Gjatë përpilimit të librit të frazave, ne u udhëhoqëm nga një rregull i thjeshtë - kërkimi për frazën e dëshiruar duhet të zgjasë jo më shumë se 3 sekonda. Redaktorët tanë po kërkonin një kompromis. Në fund të fundit, nëse ka shumë fraza në librin e frazave, kërkimi i shprehjes së dëshiruar vonohet dhe bëhet e vështirë të mbahet një bisedë, nëse ka pak, atëherë mund të mos gjendet një shprehje e përshtatshme. Si rezultat, ne kemi përpiluar libra frazash të 200 frazave më të zakonshme në të gjitha gjuhët.

Për të printuar librin e frazave, zgjidhni drejtimin e përkthimit:

"Libër frazash në një faqe" është asistenti juaj kompakt, i përshtatshëm dhe praktik në komunikim.