parlörParlör på en sida

Parlör på en sida utarbetades av experter i Flarus översättningsbyrå. Projektet involverade redaktörer och översättare som är infödda talare. Vi har inte som mål att skapa en fullständig fras på alla möjliga fall. Den innehåller bara de mest grundläggande uttryckena med översättningen

Inte mer är 3 sekunder!

Att bilda en parlör har vi vägletts av en enkel regel som var att söka efter en fras som borde inte ta mer än 3 sekunder. Våra redaktörer letade efter en kompromiss. För att om det finns för många fraser i parlören, är sökandet efter det rätta uttrycket ofta försenad och det blir svårt att upprätthålla ett samtal; om det finns för få uttryck kan ​​då den rätta frasen att yttra sig inte hittas. Som ett resultat har vi sammanställt parlörerna på 200 av de vanligaste fraserna på alla språk.

För att skriva ut frasen välj riktning på översättningen:

"Parlör på en sida" - Det här är Din kompakt och praktiskt verktyg för att kommunicera.