китоби му{овараТоxикb-белорусb китоби му{овара

Как выбрать бюро переводов?
Тоxикb-белорусb китоби му{овара аз тарафи мутахассисони ширкати тарxумонии Flarus та{ия гардидааст. Дар ин лои{а тарxумонон ва му{аррирон - донандагони аслии забон{о ширкат доштанд. Ин китоби му{овара тан{о ибора{ои аз {ама заруриро бо тарxума ва навишти талаффуз шомил мебошад.

Чопи са{ифа
Чопи са{ифа


Тоxикb-белорусb китоби му{овара - Гуфтугe Гутарка
Ман/Шумо Я / Вы
[а/Не Так / Не
Хуб/Бад Добра / Дрэнна
Салом/То боздид Добры дзень / Да спаткання (Да пабачэння)
Суб{ ба хайр/Шаби хуш Добрай раніцы / Дабранач
Ташаккур/Саломат бошb Дзякуй / Калі ласка
Бубахшед(ваrти муроxиат) Прабачайце (пры звароце)
Номи шумо чист? Як Вас завуць?
Иxозат ди{ед, гузарам Дазволіце прайсці
Бигeед Падкажыце
Лутфан, кeмак намоед Дапамажыце, калі ласка
Инро бинависед Напішыце гэта
Такрор намоед Паўторыце
Ман намефа{мам Я не разумею
Шумо бо англисb {арф мезанед? Вы кажаце па-ангельсу?
Тоxикb-белорусb китоби му{овара - Раrам{о Лічбы
як/ду/се адзін / два / тры
чор/панx/шаш чатыры / пяць / шэсць
{афт/{ашт/ну{ сем / восем / дзевяць
да{ / сад / {азор дзесяць / сто / тысяча
Тоxикb-белорусb китоби му{овара - сана Дата
сол Год
руз Дзень
истиро{ат Выхадны
Тоxикb-белорусb китоби му{овара - {афта Тыдзень
душанбе панядзелак
сешанбе аўторак
чоршанбе серада
панxшанбе чацвер
xумъа пятніца
шанбе субота
якшанбе нядзеля
Тоxикb-белорусb китоби му{овара - Мо{ Месяц
январ студзень
феврал люты
март сакавік
апрел красавік
май травень
июн чэрвень
июл ліпень
август жнівень
сентябр верасень
октябр кастрычнік
ноябр лістапад
декабр снежань
Тоxикb-белорусb китоби му{овара - Ме{монхона Гасцініца
{уxра Нумар
Утоr Пакой
Зиндагb кардан Пражыванне
Шабонарузи(зиндагb дар ме{монхона) Ноч (пражывання ў гатэлі)
Руз Дзень
Ман як {уxра фармуда будам Я заказваў нумар
Хунук/Гарм Холадна / Горача
Калид({уxраи ме{монхона) Ключ (ад нумара ў гатэлі)
кудак дзіця
одами калон дарослы
шиноснома пашпарт
Ташвиш нади{ед Не турбаваць
Маро соати …бедор намоед Абудзіце мяне а…
Тоxикb-белорусb китоби му{овара - Мошин Аўтамабіль
Ро{ Дарога
Гардиш Заварот
Чорра{а Скрыжаванне
Ист Стоп
Гузариш манъ аст Праезд забаронены
Истго{ Стаянка
Нуrтаи фуруши сузишворb / Зарфро аз сузишворb пур кунед/Бензин Запраўка / Запраўце поўны бак / Бензін
Xарима/{уxxат{о Штраф / дакументы
Киро/Кирои мошин Пракат / Арэнда машын
Мошини ман аз кор баромад У мяне зламалася машына
Таъмир ва хизматрасонии мошин{о Аўтасэрвіс
Тоxикb-белорусb китоби му{овара - Нишона{о Паказальнікі
Диrrат Увага
Даромад/Баромад Уваход / Выхад
Ба чап/Ба рост Налева / Направа
Пушида/Кушода Зачынена / Адчынена
Банд/Озод Занята / Вольна
Манъ аст / Мумкин аст Забаронена / Дазволена
Оuоз/Охир Пачатак / Канец
Кашидан / Тела додан Цягнуць / Пхаць
Ин xо/Он xо Тут / Там
Кашидан манъ аст Не паліць
Хатарнок Небяспечна
Э{тиёт Асцярожна
Танаффус Перапынак
Гузариш Пераход
Маълумот Інфармацыя
[оxатхона Прыбіральня
Тоxикb-белорусb китоби му{овара - Наrлиёт Транспарт
Дар куxо аст… Дзе знаходзіцца…
ша{р горад
куча вуліца
хона дом
касса каса
чипта квіток
харитаи ша{р мапа горада
Ман хо{иш дорам такси даъват намоям Я хацеў бы выклікаць Таксі
Автобус Аўтобус
Истго{ Прыпынак
Фурудго{ / Таёра / Хатсайр Аэрапорт / Самалёт / Рэйс
Баuоx Багаж
Rатора Цягнік
Самт Кірунак
Рафтан / Омадан Адыход / Прыход
шарr / uарб / шимол / xануб усход / заход / поўнач / поўдзень
Тоxикb-белорусb китоби му{овара - Хадамот{о Службы
Назорати шиноснома{о Пашпартны кантроль
Гумрук Мытня
Ман {уxxат{оямро гум кардам Я згубіў дакументы
Беморхона / Дорухона / Духтур Лякарня / Аптэка / Доктар
Ёрии таъxилb Хуткая дапамога
Хадамоти сухторхомушкунb Пажарная служба
Пулис Паліцыя
Почта Пошта
Тоxикb-белорусb китоби му{овара - Тарабхона / Rа{вахона / Бар Рэстаран / Кафэ / Бар
Пешхизмат Афіцыянт
Ман мехо{ам як миз дархост намоям Я хачу заказаць столік
Меню / Меню барои кудакон Меню / Дзіцячае меню
Хунук / Гарм / Гарм кардан Халодны / Гарачы / Падцяпліць
Ишти{ои том! Смачна есці!
Пиела / Коса Шклянка / Кубак
Шишa / Rада{ Бутэлька / Куфаль
бе / бо (ягон чиз) без / з (чым-небудзь)
Об Вада
Май / Оби xав Віно / Піва
Rа{ва / Шир / Чой Кофе / Малако / Гарбата
Шарбат Сок
Нон Хлеб
Шурбо Суп
Панир Сыр
Шавла / Rалама Каша / Бліны
Шакар / Намак / Rаланфур Цукар / Соль / Перац
Гушт / Мо{b / Парранда Мяса / Рыба / Птушка
Гушти гусфанд / Гушти гов / Гушти хук Бараніна / Ялавічына / Свініна
Мурu Курыца
Обпаз / Бирён / Грил Вараны / Смажаны / Грыль
Тезb Вострая
Десерт / Мева Дэсерт / Садавіна
Себ Яблака
Ангур Вінаград
Банан Банан
Зардолу / Шафтолу Абрыкос / Персік
Афлесун / Лиму Апельсін / Лімон
Rулфиной Трускаўка
Анор Гранат
Сабзавот / Хуриш Гародніна / Салата
Картошка Бульба
Пиёз Лук
Rаланфур Перац
Биринч Рыс
Сирпиёз Часнок
Тоxикb-белорусb китоби му{овара - Пардохт / Пул Аплата / Грошы
Мар{амат, {исобро биёред Рахунак, калі ласка
Нарх Кошт
Mан бо корт мехо{ам пардохт намоям Я хачу аплаціці крэдытнай картай
Баrия / Бе баrия / Чойпулb Здача / Без здачы / Чаявыя
Тоxикb-белорусb китоби му{овара - Маuоза / Хурокворb Крама / Прадукты
Ин чист? Што гэта такое?
Нишон ди{ед… Пакажыце…
Чанд пул меистад… Колькі каштуе…
киллограмм кілаграм
калон / хурд вялікі / маленькі
литр літр
метр метр
Арзон Танна
Rимат Дорага
Тахфиф Зніжка
Тоxикb-белорусb китоби му{овара - Ранг Колер
равшан / торик светлы / цёмны
сафед / сиё{ белы / чорны
хокистарранг шэры
сурх чырвоны
кабуд сіні
осмонранг блакітны
зард жоўты
сабз зялёны
xигарb карычневы
норанxb памяранцавы
арuувонb фіялетавы
Тоxикb-белорусb китоби му{овара - Беморb Хвароба
…ман дард мекунад У мяне баліць…
сар / гулу / шикам / дандон галава / горла / жывот / зуб
пой / даст / миён нага / рука / спіна
Таби ман баланд аст У мяне высокая тэмпература
Духтурро даъват намоед Выклічце лекара


 • Тоxикb-русb китоби му{овара
 • Тоxикb-булuорb китоби му{овара
 • Тоxикb-испанb китоби му{овара
 • Тоxикb-даниягb китоби му{овара
 • Тоxикb-англисb китоби му{овара
 • Тоxикb-итолиёвb китоби му{овара
 • Тоxикb-rазоrb китоби му{овара
 • Тоxикb-литвагb китоби му{овара
 • Тоxикb-олмонb китоби му{овара
 • Тоxикb-норвегиягb китоби му{овара
 • Тоxикb-ла{истонb китоби му{овара
 • Тоxикb-португалb китоби му{овара
 • Тоxикb-финb китоби му{овара
 • Тоxикb-фаронсавb китоби му{овара
 • Тоxикb-чехb китоби му{овара
 • Тоxикb-белорусb китоби му{овара
 • Тоxикb-юнонb китоби му{овара
 • Тоxикb-гурxb китоби му{овара
 • Тоxикb-кореягb китоби му{овара
 • Тоxикb-xопонb китоби му{овара
 • Тоxикb-руминиягb китоби му{овара
 • Тоxикb-сербиягb китоби му{овара
 • Тоxикb-туркb китоби му{овара
 • Тоxикb-украинb китоби му{овара
 • Тоxикb-{индb китоби му{овара
 • Тоxикb-ветнамb китоби му{овара
 • Тоxикb-мачори китоби му{овара
 • Тоxикb-арабb китоби му{овара
 • Тоxикb-{олландb китоби му{овара
 • Тоxикb-хитоb китоби му{овара
 • Тоxикb-африкаанс китоби му{овара
 • Тоxикb-шведb китоби му{овара
 • Тоxикb-муuулb китоби му{овара
 • Тоxикb-{ибрb китоби му{овара
 • Тоxикb-форсb китоби му{овара
 • Тоxикb-rирuизb китоби му{овара
 • Тоxикb-туркманb китоби му{овара
 • Тоxикb-узбекb китоби му{овара
 • Тоxикb-словениягb китоби му{овара
 • Тоxикb- китоби му{овара
 • Тоxикb-словакb китоби му{овара
 • Тоxикb- китоби му{овара
 • Тоxикb-индонезb китоби му{овара
 • Тоxикb-хорватb китоби му{овара
 • Тоxикb- китоби му{овара
 • Тоxикb-эстонb китоби му{овара

 • Белорусb-русb китоби му{овара
 • Белорусb-булuорb китоби му{овара
 • Белорусb-испанb китоби му{овара
 • Белорусb-даниягb китоби му{овара
 • Белорусb-англисb китоби му{овара
 • Белорусb-итолиёвb китоби му{овара
 • Белорусb-rазоrb китоби му{овара
 • Белорусb-литвагb китоби му{овара
 • Белорусb-олмонb китоби му{овара
 • Белорусb-норвегиягb китоби му{овара
 • Белорусb-ла{истонb китоби му{овара
 • Белорусb-португалb китоби му{овара
 • Белорусb-финb китоби му{овара
 • Белорусb-фаронсавb китоби му{овара
 • Белорусb-чехb китоби му{овара
 • Белорусb-юнонb китоби му{овара
 • Белорусb-гурxb китоби му{овара
 • Белорусb-кореягb китоби му{овара
 • Белорусb-xопонb китоби му{овара
 • Белорусb-руминиягb китоби му{овара
 • Белорусb-сербиягb китоби му{овара
 • Белорусb-туркb китоби му{овара
 • Белорусb-украинb китоби му{овара
 • Белорусb-{индb китоби му{овара
 • Белорусb-ветнамb китоби му{овара
 • Белорусb-мачори китоби му{овара
 • Белорусb-арабb китоби му{овара
 • Белорусb-{олландb китоби му{овара
 • Белорусb-хитоb китоби му{овара
 • Белорусb-африкаанс китоби му{овара
 • Белорусb-шведb китоби му{овара
 • Белорусb-муuулb китоби му{овара
 • Белорусb-{ибрb китоби му{овара
 • Белорусb-форсb китоби му{овара
 • Белорусb-rирuизb китоби му{овара
 • Белорусb-тоxикb китоби му{овара
 • Белорусb-туркманb китоби му{овара
 • Белорусb-узбекb китоби му{овара
 • Белорусb-словениягb китоби му{овара
 • Белорусb- китоби му{овара
 • Белорусb-словакb китоби му{овара
 • Белорусb- китоби му{овара
 • Белорусb-индонезb китоби му{овара
 • Белорусb-хорватb китоби му{овара
 • Белорусb- китоби му{овара
 • Белорусb-эстонb китоби му{овара

 • "Тоxикb-белорусb китоби му{овара" - ин ёрдамчии муъчаз, баро{ат ва муфиди шумо ваrти гуфтугe бо дигарон мебошад.