китоби му{овараТоxикb-украинb китоби му{овара

Как выбрать бюро переводов?
Тоxикb-украинb китоби му{овара аз тарафи мутахассисони ширкати тарxумонии Flarus та{ия гардидааст. Дар ин лои{а тарxумонон ва му{аррирон - донандагони аслии забон{о ширкат доштанд. Ин китоби му{овара тан{о ибора{ои аз {ама заруриро бо тарxума ва навишти талаффуз шомил мебошад.

Чопи са{ифа
Чопи са{ифа


Тоxикb-украинb китоби му{овара - Гуфтугe Бесіда
Ман/Шумо Я / Ви
[а/Не Так / Ні
Хуб/Бад Добре / Погано
Салом/То боздид Здрастуйте / До побачення
Суб{ ба хайр/Шаби хуш Добрий ранок / Добраніч
Ташаккур/Саломат бошb Спасибі / Будь ласка
Бубахшед(ваrти муроxиат) Даруйте (при зверненні)
Номи шумо чист? Як вас звуть?
Иxозат ди{ед, гузарам Дозвольте пройти
Бигeед Підкажіть
Лутфан, кeмак намоед Допоможіть, будь ласка
Инро бинависед Напишіть це
Такрор намоед Повторіть
Ман намефа{мам Я не розумію
Шумо бо англисb {арф мезанед? Ви розмовляєте англійською?
Тоxикb-украинb китоби му{овара - Раrам{о Цифри
як/ду/се один / два / три
да{ / сад / {азор десять / сто / тисяча
Тоxикb-украинb китоби му{овара - сана Дата
сол Рік
руз День
истиро{ат Вихідний
Тоxикb-украинb китоби му{овара - {афта Тиждень
душанбе понеділок
сешанбе вівторок
чоршанбе середа
панxшанбе четверг
шанбе субота
якшанбе неділя
Тоxикb-украинb китоби му{овара - Мо{ Місяць
январ січень
феврал лютий
март березень
апрел квітень
май травень
июн червень
июл липень
август серпень
сентябр вересень
октябр жовтень
ноябр листопад
декабр грудень
Тоxикb-украинb китоби му{овара - Ме{монхона Готель
{уxра Номер
Утоr Кімната
Зиндагb кардан Проживання
Шабонарузи(зиндагb дар ме{монхона) Ніч (проживання в готелі)
Руз День
Ман як {уxра фармуда будам Я замовляв номер
Хунук/Гарм Холодно / Спекотно
Калид({уxраи ме{монхона) Ключ (від номера в готелі)
кудак дитина
одами калон дорослий
шиноснома паспорт
Ташвиш нади{ед Не турбувати
Маро соати …бедор намоед Розбудіть мене в ..
Тоxикb-украинb китоби му{овара - Мошин Автомобіль
Ро{ Дорога
Гардиш Поворот
Чорра{а Перехрестя
Ист Стоп
Гузариш манъ аст Проїзд заборонений
Истго{ Стоянка
Нуrтаи фуруши сузишворb / Зарфро аз сузишворb пур кунед/Бензин Заправка / Заправте повний бак / Бензин
Xарима/{уxxат{о Штраф / документи
Киро/Кирои мошин Прокат / Оренда машин
Мошини ман аз кор баромад У мене зламалася машина
Таъмир ва хизматрасонии мошин{о Автосервіс
Тоxикb-украинb китоби му{овара - Нишона{о Покажчики
Диrrат Увага
Даромад/Баромад Вхід / Вихід
Ба чап/Ба рост Наліво / Направо
Пушида/Кушода Закрито / Відкрито
Банд/Озод Зайнято / Вільно
Манъ аст / Мумкин аст Заборонено / Дозволено
Оuоз/Охир Початок / Кінець
Кашидан / Тела додан Тягнути / Штовхати
Ин xо/Он xо Тут / Там
Кашидан манъ аст Не палити
Хатарнок Небезпечно
Э{тиёт Обережно
Танаффус Перерва
Гузариш Перехід
Маълумот Інформація
[оxатхона Туалет
Тоxикb-украинb китоби му{овара - Наrлиёт Транспорт
Дар куxо аст… Де знаходиться ..
ша{р місто
куча вулиця
хона будинок
касса каса
чипта квиток
харитаи ша{р карта міста
Ман хо{иш дорам такси даъват намоям Я хотів би викликати Таксі
Автобус Автобус
Истго{ Зупинка
Фурудго{ / Таёра / Хатсайр Аеропорт / Літак / Рейс
Баuоx Багаж
Rатора Потяг
Самт Напрям
Рафтан / Омадан Відправлення / Прибуття
шарr / uарб / шимол / xануб схід / захід / північ / південь
Тоxикb-украинb китоби му{овара - Хадамот{о Служби
Назорати шиноснома{о Паспортний контроль
Гумрук Митниця
Ман {уxxат{оямро гум кардам Я загубив документи
Беморхона / Дорухона / Духтур Лікарня / Аптека / Лікар
Ёрии таъxилb Швидка допомога
Хадамоти сухторхомушкунb Пожежна служба
Пулис Поліція
Почта Пошта
Тоxикb-украинb китоби му{овара - Тарабхона / Rа{вахона / Бар Ресторан / Кафе / Бар
Пешхизмат Офіціант
Ман мехо{ам як миз дархост намоям Я хочу замовити столик
Меню / Меню барои кудакон Меню / Дитяче меню
Хунук / Гарм / Гарм кардан Холодний / Гарячий / Підігріти
Ишти{ои том! Смачного!
Пиела / Коса Склянка / Чашка
Шишa / Rада{ Пляшка / Келих
бе / бо (ягон чиз) без / з (чим-небудь)
Об Вода
Май / Оби xав Вино / Пиво
Rа{ва / Шир / Чой Кава / Молоко / Чай
Шарбат Сік
Нон Хліб
Шурбо Суп
Панир Сир
Шавла / Rалама Каша / Млинці
Шакар / Намак / Rаланфур Цукор / Сіль / Перець
Гушти гусфанд / Гушти гов / Гушти хук Баранина / Яловичина / Свинина
Мурu Курка
Обпаз / Бирён / Грил Варений / Смажений / Гриль
Тезb Гостре
Десерт / Мева Десерт / Фрукти
Себ Яблуко
Ангур Виноград
Банан Банан
Зардолу / Шафтолу Абрикос / Персик
Афлесун / Лиму Апельсин / Лимон
Rулфиной Полуниця
Анор Гранат
Сабзавот / Хуриш Овочі / Салат
Картошка Картопля
Пиёз Лук
Rаланфур Перець
Биринч Рис
Сирпиёз Часник
Тоxикb-украинb китоби му{овара - Пардохт / Пул Оплата / Гроші
Мар{амат, {исобро биёред Рахунок, будь ласка
Нарх Ціна
Mан бо корт мехо{ам пардохт намоям Я хочу сплатити кредитною картою
Баrия / Бе баrия / Чойпулb Здача / Без здачі / Чайові
Тоxикb-украинb китоби му{овара - Маuоза / Хурокворb Магазин / Продукти
Ин чист? Що це таке?
Нишон ди{ед… Покажіть ..
Чанд пул меистад… Скільки коштує ..
киллограмм кілограм
калон / хурд великий / маленький
литр літр
метр метр
Арзон Дешево
Rимат Дорого
Тахфиф Знижка
Тоxикb-украинb китоби му{овара - Ранг Колір
равшан / торик світлий / темний
сафед / сиё{ білий / чорний
хокистарранг сірий
сурх червоний
кабуд синій
осмонранг блакитний
зард жовтий
сабз зелений
xигарb коричневий
норанxb помаранчевий
арuувонb фіолетовий
Тоxикb-украинb китоби му{овара - Беморb Хвороба
…ман дард мекунад В мене болить ..
сар / гулу / шикам / дандон голова / горло / живіт / зуб
пой / даст / миён нога / рука / спина
Таби ман баланд аст В мене висока температура
Духтурро даъват намоед Викличте лікаря


 • Тоxикb-русb китоби му{овара
 • Тоxикb-булuорb китоби му{овара
 • Тоxикb-испанb китоби му{овара
 • Тоxикb-даниягb китоби му{овара
 • Тоxикb-англисb китоби му{овара
 • Тоxикb-итолиёвb китоби му{овара
 • Тоxикb-rазоrb китоби му{овара
 • Тоxикb-литвагb китоби му{овара
 • Тоxикb-олмонb китоби му{овара
 • Тоxикb-норвегиягb китоби му{овара
 • Тоxикb-ла{истонb китоби му{овара
 • Тоxикb-португалb китоби му{овара
 • Тоxикb-финb китоби му{овара
 • Тоxикb-фаронсавb китоби му{овара
 • Тоxикb-чехb китоби му{овара
 • Тоxикb-белорусb китоби му{овара
 • Тоxикb-юнонb китоби му{овара
 • Тоxикb-гурxb китоби му{овара
 • Тоxикb-кореягb китоби му{овара
 • Тоxикb-xопонb китоби му{овара
 • Тоxикb-руминиягb китоби му{овара
 • Тоxикb-сербиягb китоби му{овара
 • Тоxикb-туркb китоби му{овара
 • Тоxикb-украинb китоби му{овара
 • Тоxикb-{индb китоби му{овара
 • Тоxикb-ветнамb китоби му{овара
 • Тоxикb-мачори китоби му{овара
 • Тоxикb-арабb китоби му{овара
 • Тоxикb-{олландb китоби му{овара
 • Тоxикb-хитоb китоби му{овара
 • Тоxикb-африкаанс китоби му{овара
 • Тоxикb-шведb китоби му{овара
 • Тоxикb-муuулb китоби му{овара
 • Тоxикb-{ибрb китоби му{овара
 • Тоxикb-форсb китоби му{овара
 • Тоxикb-rирuизb китоби му{овара
 • Тоxикb-туркманb китоби му{овара
 • Тоxикb-узбекb китоби му{овара
 • Тоxикb-словениягb китоби му{овара
 • Тоxикb- китоби му{овара
 • Тоxикb-словакb китоби му{овара
 • Тоxикb- китоби му{овара
 • Тоxикb-индонезb китоби му{овара
 • Тоxикb-хорватb китоби му{овара
 • Тоxикb- китоби му{овара
 • Тоxикb-эстонb китоби му{овара

 • Украинb-русb китоби му{овара
 • Украинb-булuорb китоби му{овара
 • Украинb-испанb китоби му{овара
 • Украинb-даниягb китоби му{овара
 • Украинb-англисb китоби му{овара
 • Украинb-итолиёвb китоби му{овара
 • Украинb-rазоrb китоби му{овара
 • Украинb-литвагb китоби му{овара
 • Украинb-олмонb китоби му{овара
 • Украинb-норвегиягb китоби му{овара
 • Украинb-ла{истонb китоби му{овара
 • Украинb-португалb китоби му{овара
 • Украинb-финb китоби му{овара
 • Украинb-фаронсавb китоби му{овара
 • Украинb-чехb китоби му{овара
 • Украинb-белорусb китоби му{овара
 • Украинb-юнонb китоби му{овара
 • Украинb-гурxb китоби му{овара
 • Украинb-кореягb китоби му{овара
 • Украинb-xопонb китоби му{овара
 • Украинb-руминиягb китоби му{овара
 • Украинb-сербиягb китоби му{овара
 • Украинb-туркb китоби му{овара
 • Украинb-{индb китоби му{овара
 • Украинb-ветнамb китоби му{овара
 • Украинb-мачори китоби му{овара
 • Украинb-арабb китоби му{овара
 • Украинb-{олландb китоби му{овара
 • Украинb-хитоb китоби му{овара
 • Украинb-африкаанс китоби му{овара
 • Украинb-шведb китоби му{овара
 • Украинb-муuулb китоби му{овара
 • Украинb-{ибрb китоби му{овара
 • Украинb-форсb китоби му{овара
 • Украинb-rирuизb китоби му{овара
 • Украинb-тоxикb китоби му{овара
 • Украинb-туркманb китоби му{овара
 • Украинb-узбекb китоби му{овара
 • Украинb-словениягb китоби му{овара
 • Украинb- китоби му{овара
 • Украинb-словакb китоби му{овара
 • Украинb- китоби му{овара
 • Украинb-индонезb китоби му{овара
 • Украинb-хорватb китоби му{овара
 • Украинb- китоби му{овара
 • Украинb-эстонb китоби му{овара

 • "Тоxикb-украинb китоби му{овара" - ин ёрдамчии муъчаз, баро{ат ва муфиди шумо ваrти гуфтугe бо дигарон мебошад.