عبارات خدمات مترجمانفارسی-عبری عبارات

Как выбрать бюро переводов?
[سرب] توسط شرکت ترجمه Flarus تنظیم شده است. این پروژه شامل ویراستاران و مترجمان زبان مادری می باشد. ما نه به قصد ایجاد یک عبارات کامل برای همه موارد امکان پذیر است. این شامل تنها بیان ضروری ترین ترجمه و رونویسی.

چاپ این صفحه
چاپ این صفحه


فارسی-عبری عبارات - مکالمه שיחה
من/شما אני / אתה/את
بله/خیر כן / לא
خوب/بد טוב / רע
سلام/ خدا حافظ שלום / להתראות
صبح به خیر/ شب به خیر בוקר טוב / לילה טוב
ممنون/ خواهش می کنم תודה / בבקשה
عذر می خواهم סליחה
اسم شما چی است؟ מה שמך?
اجازه بدهید رد شوم תן לי דרך
به من بگویید הגידו בבקשה
لطفا کمک کنید עזור לי, בבקשה
این را بنویسید כתבו את זה
تکرار کنید חזרו על
من متوجه نمی شوم אני לא מבין
شما به زبان انگلیسی صحبت می کنید؟ את מדבר באנגלית?
فارسی-عبری عبارات - ارقام הדמויות
یک/دو/سه אחד / שתיים / שלוש
چهار/پنج/شش ארבעה / חמש / שש
هفت/هشت/نه שבעה / שמונה / תשע
ده/صد/هزار עשר / מאה / אלף
فارسی-عبری عبارات - تاریخ תאריך
سال שנה
روز יום
تعطیل תפוקה
فارسی-عبری عبارات - هفته שבוע
دوشنبه יום שני
سه شنبه יום שלישי
چهارشنبه יום רביעי
پنجشنبه יום חמישי
جمعه יום שישי
شنبه יום שבת
یکشنبه יום ראשון
فارسی-عبری عبارات - ماه חודש
ژنویه ינואר
فوریه פברואר
مارس מרץ
آپریل אפריל
مه מאי
ژوین יוני
ژولی יולי
اوت אוגוסט
سپتامبر ספטמבר
اکتابر אוקטובר
ناومبر נובמבר
دسامبر דצמבר
فارسی-عبری عبارات - هاتل מלון
اتاق חדר במלון
اتاق חדר
اقامت מגורים
شب (اقامت در هاتل) לילה (מלון)
روز יום
من اتاق رزرو کردم אני הזמנתי חדר
سرد/ گرم קר / חם
کلید (از اتاق هاتل) מפתח)מחדר המלון(
کودک תינוק
بزرگسال מבוגר
شناسنامه דרכון
مزاحم نشوید נא לא להפריע
من را در ساعت ... بیدار کنید העירו אותי ב...
فارسی-عبری عبارات - خودرو מכונית
راه כביש
پیچ לפנות
چهار راه הצטלבות
ایست להפסיק
انحراف מעקף
ورود ممنوع עד הכביש
پارکینگ חניה
پمپ بنزین/کامل بنزین بزنید/ بنزین תחנת דלק/מלאו את מיכל הדלק/דלק
جریمه/مدارک כנס/מסמכים
اجاره/اجاره خودرو השכרה / השכרת רכב
ماشین من خراب شد המכונית שלי התקלקלה
تعمیرگاه خودرو שירות אוטומטי
فارسی-عبری عبارات - علامت اشاره מצביעים
توجه תשומת לב
ورود/خروج קלט / פלט
به سمت چپ/به سمت راست שמאל / ימין
بسته است/باز است סגור / פתוח
مشغول/آزاد עסוק / פנוי
ممنوع است/ مجاز است אסור/מותר
آغاز/پایان התחלה / סיום
کشیدن/هل دادن למשוך / לדחוף
اینجا/آنجا כאן / שם
سیگار نکشید אסור לעשן
خطر ناک מסוכן
مواظب זהירות
استراحت לשבור
عبور מעבר
اطلاعات מידע
دستشویی שרותים
فارسی-عبری عبارات - وسیله حمل و نقل תחבורה
در کجا ... است؟ איפה ...
شهر עיר
خیابان רחוב
خانه בית
صندوق מזומנים
بیلت כרטיס
نقشه شهر מפת העיר
می خواستم تاکسی سفارش کنم אני רוצה להזמין מונית
اتوبوس אוטובוס
ایستگاه להפסיק
فرودگاه/هواپیما/پرواز שדה תעופה / מטוס / טיסה
بار מטען
قطار רכבת
جهت הוראה
حرکت/رسید יציאה / הגעה
شرق/غرب/شمال/جنوب מזרח / מערב / צפון / דרום
فارسی-عبری عبارات - خدمات שרות
عبور گذرنامه ביקורת דרכונים
گمرک מכס
من مدارکم را گم کردم אני איבדתי את המסמכים שלי
بیمارستان/داروخانه/پزشک בית חולים / בית מרקחת / רופא
آرژانس אמבולנס
امداد آتش نشان שירות אש
پلیس המשטרה
پست דואר
فارسی-عبری عبارات - رستوران/کافه/بار מסעדה / בית קפה / בר
گرسان מלצר
من می خواهم میز رزرو کنم אני רוצה להזמין שולחן
منو/منوی کودکانه תפריט / תפריט לילדים
سرد/گرم/گرم کردن קר / חם / לחמם
نوش جان! בתיאבון!
لیوان/فنجان כוס / ספל
بتری/لیوان شراب בקבוק / כוס
بدون/با בלי / עם )משהו(
آب מים
شراب/آب جو יין / בירה
قهوه/شیر/چای קפה / חלב / תה
آب میوه מיץ
نان לחם
سوپ מרק
پنیر גבינה
آش/کلوچه שיבולת שועל / הפנקייק
شکر/نمک/فلفل סוכר / מלח / פלפל
گوشت/ماهی/گوشت مرغ בשר / דגים / עופות
گوشت گوسفند/گوشت گاو/گوشت خوک כבש / בקר / חזיר
مرغ עוף
اب پز/سرخ شده/گریل מבושל / מטוגן / גריל
تند חריף
دسرت/میوجات קינוח / פרות
سیب תפוח
انگور ענבים
موز בננה
زرد آلو/هلو מישמש / אפרסק
پرتغال/لیمو תפוז/ לימון
توت فرنگی תות
انار רמון
سبزیجات/سالاد ירקות / סלט
سیب زمینی תפוחי אדמה
پیاز בצל
فلفل פלפל
برنج אורז
سیر שום
فارسی-عبری عبارات - پرداخت/پول תשלום / כסף
لطفا حساب کنید חשבון, בבקשה
قیمت מחיר
من میخواهم با کارت پرداخت کنم אני רוצה לשלם בכרטיס אשראי
تحوبل/بدون تحویل/ انعام עודף/בלי עודף/טיפ
فارسی-عبری عبارات - فروشگاه/محصولات חנות/סחורה
این چی است؟ מה זה?
نشان دهید... הצג ...
چند است؟ כמה זה ...
کلیگرام ק"ג
بزرگ/کوچک גדול / קטן
متر מטר
ارزان זול
گران ביוקר
تخفیف דיסקונט
فارسی-عبری عبارات - رنگ צבע
روشن/تیره בהיר/כהה
سفید/سیاه לבן / שחור
خاکستری אפור
قرمز אדום
آبی כחול
آبی תכלת
زرد צהוב
سبز ירוק
قهویی חום
نارنجی כתום
بنفشی סגול
فارسی-عبری عبارات - بیماری מחלה
درد می کند ... כואב לי ...
سر/گلو/شکم/دندان ראש / גרון / בטן / שן
پا/دست/کمر רגל / יד / גב
من طب دارم יש לי חום גבוה
دکتر را صدا کنید קרוא לרופא


 • فارسی-روسی عبارات
 • فارسی-بلغاری عبارات
 • فارسی-اسپانیایی عبارات
 • فارسی-دانمارکی عبارات
 • فارسی-انگلیسی عبارات
 • فارسی-ایتالیایی عبارات
 • فارسی-قزاقستان عبارات
 • فارسی-زبان لیتوانی عبارات
 • فارسی-آلمانی عبارات
 • فارسی-نروژی عبارات
 • فارسی-لهستانی عبارات
 • فارسی-پرتغالی عبارات
 • فارسی-فنلاندی عبارات
 • فارسی-زبان فرانسه عبارات
 • فارسی-چک عبارات
 • فارسی-Belorussian عبارات
 • فارسی-یونانی عبارات
 • فارسی-گرجی عبارات
 • فارسی-کره ای عبارات
 • فارسی-ژاپنی عبارات
 • فارسی-رومانیایی عبارات
 • فارسی-صرب عبارات
 • فارسی-ترکی عبارات
 • فارسی-اوکراین عبارات
 • فارسی-هندی عبارات
 • فارسی-ویتنامی عبارات
 • فارسی-مجارستانی عبارات
 • فارسی-عربی عبارات
 • فارسی-هلندی عبارات
 • فارسی-چینی عبارات
 • فارسی-آفریکانس عبارات
 • فارسی-سوئد عبارات
 • فارسی-مغولی عبارات
 • فارسی-عبری عبارات
 • فارسی-قرقیزستان عبارات
 • فارسی-تاجیک عبارات
 • فارسی-ترکمن عبارات
 • فارسی-ازبک عبارات
 • فارسی-اسلوونیایی عبارات
 • فارسی-ارمنی عبارات
 • فارسی-اسلواکی عبارات
 • فارسی-آذربایجان عبارات
 • فارسی-اندونزی عبارات
 • فارسی-کرواتی عبارات
 • فارسی- عبارات
 • فارسی-زبان استونی عبارات

 • عبری-روسی عبارات
 • عبری-بلغاری عبارات
 • عبری-اسپانیایی عبارات
 • عبری-دانمارکی عبارات
 • عبری-انگلیسی عبارات
 • عبری-ایتالیایی عبارات
 • عبری-قزاقستان عبارات
 • عبری-زبان لیتوانی عبارات
 • عبری-آلمانی عبارات
 • عبری-نروژی عبارات
 • عبری-لهستانی عبارات
 • عبری-پرتغالی عبارات
 • عبری-فنلاندی عبارات
 • عبری-زبان فرانسه عبارات
 • عبری-چک عبارات
 • عبری-Belorussian عبارات
 • عبری-یونانی عبارات
 • عبری-گرجی عبارات
 • عبری-کره ای عبارات
 • عبری-ژاپنی عبارات
 • عبری-رومانیایی عبارات
 • عبری-صرب عبارات
 • عبری-ترکی عبارات
 • عبری-اوکراین عبارات
 • عبری-هندی عبارات
 • عبری-ویتنامی عبارات
 • عبری-مجارستانی عبارات
 • عبری-عربی عبارات
 • عبری-هلندی عبارات
 • عبری-چینی عبارات
 • عبری-آفریکانس عبارات
 • عبری-سوئد عبارات
 • عبری-مغولی عبارات
 • عبری-فارسی عبارات
 • عبری-قرقیزستان عبارات
 • عبری-تاجیک عبارات
 • عبری-ترکمن عبارات
 • عبری-ازبک عبارات
 • عبری-اسلوونیایی عبارات
 • عبری-ارمنی عبارات
 • عبری-اسلواکی عبارات
 • عبری-آذربایجان عبارات
 • عبری-اندونزی عبارات
 • عبری-کرواتی عبارات
 • عبری- عبارات
 • عبری-زبان استونی عبارات

 • "فارسی-عبری عبارات" - آیا هر دو ابزار جمع و جور، مناسب و عملی برای برقراری ارتباط.