ү-

?
- Flarus үү ү. өө , , . өө ү ү. ү ү, .
- - Әң
/ / ѳ
/ Үү / қ
/ қ /
/ ә / ң
Өөө / Қ ң / үң
/ / Ө
(ү ) ң (Қ ө )
? ң ?
өөө ? Ө
өө үү? ң
өө үү? өң ө
ө ң
? Қң
ү ү
? ѳ ғ ө ?
- -
/ / / / ү
өө / / ө / /
/ / / / ғ
/ / / ү / ң
- - ү
өө ү
өө ү
- -
ү
ә
ү
ұ
- -
ү қң
қ
өөү ә
ү қү
қ
ү қ
қ
- - Ққ ү
Өөө ө
ұ
өө ( ) ү ( ұ)
Өө ү
өөө
ү / қ / қ
үүү ( өөө) ң ң
үү
ү
өөөө ң
. үү ... ң
- - ө
ұ
қ
қ
ө
Ө ғ
ұқ
/ үү үү / құ / құң /
/ ұ / Құ
/ ү ғ
ң ұ
ө
- - үүүү ө
ң
/ ʳ / ғ
үү / ғ / ңғ
/ қ / қ
/ /
/ өөөө ғ / ұқ
/ өө / ғ (ң)
/ ү /
/ /
үү ғ
Қ
Ү
ө
қ
Ә
- - ө
. ... қ
қ
ө
ү
өө қң
ққ
/ / Ә / Ұқ /
Қ ү
ғ
/ /
ү / өө ү / ү / өө ү ғ / / ү / ңү
- - Қ
қ
құ ғ
/ / / ә / ә
ү ә
Ө ө қ
- - / / / /
өө
ғ
/ үү ә / ә
! ң ә !
/ / қ
/ ө /
/ ү ( ) ң / ң
/ /
/ үү / / ү /
үү
ө
/ ө /
/ / Қ / ұ
/ / / қ / Құ
/ Ү / Қ / / қ
қ
/ / Қғ / Қғ /
/ /
ү ү
/ Ө /
/ /
ү Құ
/ ө ө /
ө
ұ
ү
қ
- - өө / өө ө / қ
үү ң, ө
Ү ғ
өө ө
/ ү / өө Қғ / Қғ / қ
- - үү / ү ү / қ-ү
? ?
Үүү ... өң
ү ... қ ұ?
/ ү /
Ү Қ
өөө ң
- - Өө ү
/ қ ү / үң ү
/ қ / қ
ұ
қ
ө
ө ө
қң
ғ
ү ө
- - Ө
...өө ң ...
/ / / ү / ғ / /
ө / / ғ / қ /
ң қ ө
ө ә қң


 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

 • "- " - ,