One Page Phrasebook (English-azerbaijani) | www.flarus.ru


Conversation Söhbət
Yes / No Bəli / Xeyr
Good / Bad Yaxşı / Pis
Hello / Good-bye Salam / Sağ olun
Good morning / Good night Sabahınız xeyir / Gecəniz xeyrə qalsın
Thank you / Please Sağ olun / Buyurun
Excuse me (when addressing someone) 1. Bağışlayın 2. Üzr istəyirəm
What is your name? Adınız nədir?
Please let me through İcazə verin (keçim)
Can you tell me Zəhmət olmasa, deyərdiniz
Help me, please Zəhmət olmasa, kömək edin
Write this Bunu yazın
Repeat Təkrar edin
I don`t understand Başa düşmürəm
Do you speak English? Siz ingiliscə danışırsınızmı?
Numbers Rəqəmlər
one / two / three bir / iki / üç
four / five / six dörd / beş / altı
seven / eight / nine yeddi / səkkiz / doqquz
ten / hundred / thousand on / yüz / min
Date Tarix
Year İl
Day Gün
Weekend (Day off) İstirahət günü
Week Həftə
Monday bazar ertəsi
Tuesday çərşənbə axşamı
Wednesday çərşənbə
Thursday cümə axşamı
Friday cümə
Saturday şənbə
Sunday bazar
Month Ay
January yanvar
February fevral
March mart
April aprel
May may
June iyun
July iyul
August avqust
September sentyabr
October oktyabr
November noyabr
December dekabr

Hotel Otel
Room number Nömrə
Room Otaq
Accommodation Yaşamaq
Night Bir gecə
Day Gün
I have booked a room Nömrə sifariş etmişdim
Give me the key to the room Nömrənin açarı
child uşaq
adult böyük
passport pasport
Do not disturb Narahat etməyin
Wake me up at... Məni saat ..... oyadın
Car 1. Maşın 2. Avtomobil
Road Yol
Turn Döngə
Intersection Dörd yol ayrıcı
Stop Stop
Detour Dolayı yol
No passage Keçmək qadağandır
Parking Dayanacaq
Gas station / Fill it up with gas / Gasoline Yanacaq doldurma məntəqəsi / Tam doldurun / Benzin
Fine (ticket) / documents Cərimə / sənədlər
I want to rent a car Avtomobil kirayəsi
My car broke down Maşınım xarab olub
Autoservice Avtomobil təmiri
Signs Nişanlar
Attention Diqqət
Entrance / Exit Giriş / Çıxış
Left / Right Sola / Sağa
Closed / Open Bağlıdır / Açıqdır
Prohibited / Allowed Qadağandır / 1. Olar 2. İcazə verilib
Pull / Push Dartmaq / İtələmək
Here / There Burada / Orada
No smoking Siqaret çəkmək qadağandır
Danger Təhükəlidir
Careful Ehtiyatlı olun
Break Fasilə
Crossing Keçid
Information Məlumat
Restroom TualetTransportation Nəqliyyat
Where is... 1. ..... haradadır 2. ..... harada yerləşir
city şəhər
street küçə
house ev
cash register kassa
ticket bilet
city map şəhərin xəritəsi
I would like to call a Taxi Taksi çağırmaq istərdim
Bus Avtobus
Stop Dayanacaq
Airport / Airplane / Flight Aeroport / Təyyarə / Reys
Baggage Yük
Train Qatar
Direction İstiqamət
Departure / Arrival Yola düşmək / Gəlmək
East / West / North / South şərq / qərb / şimal / cənub
Services Xidmətlər
Passport control Pasport yoxlanışı
Customs Gömrük
I lost my documents Sənədlərimi itirmişəm
Hospital / Pharmacy / Doctor Xəstəxana / Aptek / Doktor
Ambulance Təcili yardım
Fire department Yanğınsöndürmə
Police Polis
Post office Poçt
Restaurant / Café / Bar Restoran / Kafe / Bar
Waiter Ofisiant
I want to reserve a table Stol sifariş etmək istəyirəm
Menu / Kids menu Menyu / Uşaq menyusu
Cold / Hot / Warm Soyuq / İsti / Qızdırmaq
Bon appetit! Nuş olsun!
Glass / Cup Stəkan / Fincan
Bottle / Glass Butılka / qədəh
Water Su
Wine / Beer Çaxır / Pivə
Coffee / Milk / Tea Kofe / Süd / Çay
Juice Şirə
Bread Çörək
Soup Şorba
Cheese Pendir
Porrige / Pancakes Sıyıq / Blinı
Sugar / Salt Şəkər / Duz / İstiot
Meat / Fish / Poultry Ət / Balıq / Quş əti
Lamb / Beef / Pork Qoyun əti / Mal əti / Donuz əti
Chicken Toyuq
Boiled / Fried / Grilled Qaynadılmış / Qızardılmış / Qril
Spicy Acı
Dessert / Fruit Desert / Meyvə
Apple Alma
Grapes Üzüm
Banana Banan

I, me / You Mən / Siz
(It is) cold / (it is) hot Soyuqdur / İstidir
Occupied / Free (Open) Məşğuldur / 1. Boşdur 2. Məşğul deyil
Start / End (Finish) Başlanğıc / Son
with / without (something) olmadan / ilə
Apricot / Peach Ərik / Şaftalı
Orange / Lemon Portağal / Limon
Strawberry Çiyələk
Pomegranate Nar
Vegetables / Salad Tərəvəz / Salat
Potatoes Kartof
Onion Soğan
Pepper İstiot
Rice Düyü
Garlic Sarımsaq
Payment / Money Ödəniş / Pul
Check, please Zəhmət olmasa, hesabı gətirərdiniz
Price Qiyməti
I want to pay by credit card Kredit kartı ilə ödəniş etmək istəyirəm
Change / No change / Tips Qalıq / Qalıq yoxdur / Çay pulu
Store / Groceries Dükan / Ərzaqlar
What is this? Bu nədir?
Show me... ..... göstərin
How much is... ..... neçəyədir?
kilo Kiloqram
large / small böyük / balaca
liter litr
meter metr
Cheap Ucuz
Expensive Baha
Discount Endirim
Color Rəng
light / dark açıq / tünd
white / black ağ / qara
gray boz
red qırmızı
blue göy
light blue mavi
yellow sarı
green yaşıl
brown qəhvəyi
orange narıncı
purple bənövşəyi
Sickness Xəstəlik
My ... hurts Mənim .....-ım ağrıyır
head / throat / stomach / tooth baş / boğaz / qarın / diş
leg / arm / back ayaq / əl / kürək
I have a fever Temperaturum var
Call a doctor Həkim çağırın
One Page Phrasebook was created by experts of Flarus (www.flarus.ru) translation company. Editors and translators who are native speakers of languages participated in the project. We did not have a goal of creating a full-scale phrasebook for all possible cases. It includes only the most essential phrases with translation and transcription.