One Page Phrasebook (English-uzbek) | www.flarus.ru


Conversation Суҳбат
Yes / No Ҳа / Йўқ
Good / Bad Яхши / Ёмон
Hello / Good-bye Салом / Хайр
Good morning / Good night Салом / Хайрли тун
Thank you / Please Раҳмат / Марҳамат
Excuse me (when addressing someone) Кечирасиз (мулоқотда)
What is your name? Исмингиз ким?
Please let me through Ўтказиб юборинг
Can you tell me Айтворинг
Help me, please Илтимос, ёрдам беринг
Write this Буни ёзинг
Repeat Такрорланг
I don`t understand Мен тушунмаяпман
Do you speak English? Сиз инглизча гапирасизми?
Numbers Рақамлар
one / two / three бир / икки / уч
four / five / six тўрт / беш / олти
seven / eight / nine етти / саккиз / тўққиз
ten / hundred / thousand ўн / юз / минг
Date Сана
Year Йил
Day Кун
Weekend (Day off) Дам олиш куни
Week Хафта
Monday душанба
Tuesday сешанба
Wednesday чоршанба
Thursday пайшанба
Friday жума
Saturday шанба
Sunday якшанба
Month Ой
January январь
February февраль
March март
April апрель
May май
June июнь
July июль
August август
September сентябрь
October октябрь
November ноябрь
December декабрь

Hotel Мехмонхона
Room number Хона
Room Хона
Accommodation Яшаш
Night Тун (мехмонхонада яшаганда)
Day Кун
I have booked a room Мен хона буюрдим
Give me the key to the room Калит (мехмонхона хонасиники)
child ёш бола
adult катта ёшли
passport паспорт
Do not disturb Безовта қилманг
Wake me up at... Мени соат ....да уйғотинг
Car Автомобиль
Road Йўл
Turn Бурилиш
Intersection Чорраҳа
Stop Стоп
Detour Айланиб ўтиш
No passage Ўтиш таъқиқланган
Parking Турар жой
Gas station / Fill it up with gas / Gasoline Бензин куйиш шохобчаси / Менга тўла бак қуйинг / Бензин
Fine (ticket) / documents Жарима / хужжатлар
I want to rent a car Прокат / машиналар ижараси
My car broke down Менинг машинам бузилиб қолди
Autoservice Автосервис
Signs Кўрсаткичлар
Attention Диққат
Entrance / Exit Кириш / Чиқиш
Left / Right Чапга / Ўнгга
Closed / Open Ёпиқ / Очиқ
Prohibited / Allowed Таъқиқланган / Рухсат берилган
Pull / Push Тортмоқ / Итармоқ
Here / There Бу ерда / Ана у ерда
No smoking Чекилмасин
Danger Хавфли
Careful Эхтиёт бўлинг
Break Танаффус
Crossing Ўтиш йўли
Information Ахборот
Restroom ХожатхонаTransportation Транспорт
Where is... ... қаерда жойлашган
city шахар
street кўча
house уй
cash register касса
ticket билет, чипта
city map шахар картаси
I would like to call a Taxi Мен такси чақирмоқчи эдим
Bus Автобус
Stop Тўхташ жойи
Airport / Airplane / Flight Аэропорт / Самолет / Қатнов
Baggage Юк
Train Поезд
Direction Йўналиш
Departure / Arrival Жўнаб кетиш / Етиб келиш
East / West / North / South шарқ / ғарб / шимол / жануб
Services Хизматлар
Passport control Паспорт текшируви
Customs Божхона
I lost my documents Мен хужжатларимни йўқотдим
Hospital / Pharmacy / Doctor Касалхона / Дорихона / Доктор
Ambulance Тез ёрдам
Fire department Ёнғин ўчириш хизмати
Police Полиция
Post office Почта
Restaurant / Café / Bar Ресторан / Кафе / Бар
Waiter Официант
I want to reserve a table Мен стол буюрмоқчиман
Menu / Kids menu Меню / Болалар менюси
Cold / Hot / Warm Совуқ / Иссиқ / Иситмоқ
Bon appetit! Ёқимли иштаҳа!
Glass / Cup Стакан / Чашка
Bottle / Glass Шиша / Бокал
Water Сув
Wine / Beer Вино / Пиво
Coffee / Milk / Tea Кофе / Сут / Чой
Juice Сок
Bread Нон
Soup Шўрва
Cheese Пишлоқ
Porrige / Pancakes Бўтқа / Қуймоқ
Sugar / Salt Шакар / Туз / Гармдори
Meat / Fish / Poultry Гўшт / Балиқ / Парранда
Lamb / Beef / Pork Кўй гўшти / Мол гўшти / Чўчқа гўшти
Chicken Товуқ
Boiled / Fried / Grilled Қайнатилган / Қовурилган / Гриль
Spicy Аччиқ
Dessert / Fruit Десерт / Мевалар
Apple Олма
Grapes Узум
Banana Банан

I, me / You Мен / Сиз
(It is) cold / (it is) hot Совуқ / Иссиқ
Occupied / Free (Open) Банд / Банд эмас
Start / End (Finish) Бошланиши / Охири
with / without (something) ...сиз / ... билан (нимадир)
Apricot / Peach Ўрик / Шафтоли
Orange / Lemon Апельсин / Лимон
Strawberry Ертут
Pomegranate Анор
Vegetables / Salad Сабзавотлар / Салат
Potatoes Картошка
Onion Пиёз
Pepper Гармдори
Rice Гуруч
Garlic Саримсоқ пиёз
Payment / Money Тўлов / Пул
Check, please Илтимос, хисобни беринг
Price Нарх
I want to pay by credit card Мен кредит карта билан тўламоқчиман
Change / No change / Tips Қайтим / Қайтимсиз / Чойчақа
Store / Groceries Дўкон / Озиқ-овқатлар
What is this? Бу нима?
Show me... ... ни кўрсатинг
How much is... .. қанча туради
kilo килограмм
large / small катта / кичик
liter литр
meter метр
Cheap Арзон
Expensive Қиммат
Discount Нархни камайтирмоқ
Color Ранг
light / dark очиқ / тим
white / black оқ / қора
gray кулранг
red қизил
blue кўк
light blue ховаранг
yellow сариқ
green яшил
brown жигарранг
orange тўқсариқ
purple бинафша ранг
Sickness касаллик
My ... hurts Менинг ... оғрияпти
head / throat / stomach / tooth бош / томоқ / қорин / тиш
leg / arm / back оёқ / қўл / елка
I have a fever Менинг иссиғим баланд
Call a doctor Докторни чақиринг
One Page Phrasebook was created by experts of Flarus (www.flarus.ru) translation company. Editors and translators who are native speakers of languages participated in the project. We did not have a goal of creating a full-scale phrasebook for all possible cases. It includes only the most essential phrases with translation and transcription.