One Page Phrasebook (English-slovac) | www.flarus.ru


Conversation rozhovor
Yes / No Áno / nie
Good / Bad Dobrá / Bad
Hello / Good-bye Ahoj / Dovidenia
Good morning / Good night Dobrý deň / Dobrú noc
Thank you / Please Ďakujem / Prosím
Excuse me (when addressing someone) Sorry (pre manipuláciu)
What is your name? Ako sa voláte?
Please let me through Dovoľte mi prejsť
Can you tell me prompt
Help me, please Pomôžte, prosím
Write this napíšte to
Repeat opakovať
I don`t understand nerozumiem
Do you speak English? Hovoríte, že v angličtine?
Numbers čísla
one / two / three jeden / dva / tri
four / five / six štyri / päť / šesť
seven / eight / nine sedem / osem / deväť
ten / hundred / thousand desať / sto / tisíc
Date dátum
Year rok
Day deň
Weekend (Day off) výkon
Week týždeň
Monday pondelok
Tuesday utorok
Wednesday streda
Thursday štvrtok
Friday piatok
Saturday sobota
Sunday nedeľa
Month mesiac
January január
February február
March marec
April apríl
May máj
June jún
July júl
August august
September septembra
October október
November november
December december

Hotel hotel
Room number číslo
Room izbu
Accommodation ubytovanie
Night Noc (v rezidencii)
Day deň
I have booked a room Objednal som si miestnosť
Give me the key to the room Kľúč (z izieb v hoteli)
child dieťa
adult dospelý
passport cestovný pas
Do not disturb nerušiť
Wake me up at... Zobuď ma ...
Car auto
Road cestné
Turn skrúteniu
Intersection križovatka
Stop prestať
Detour obchádzka
No passage cesta hore
Parking parkovanie
Gas station / Fill it up with gas / Gasoline Plniace / vyplnenie plnú nádrž / Petrol
Fine (ticket) / documents Jemná / dokumenty
I want to rent a car Prenájom / Autopožičovňa
My car broke down Moje auto pokazilo
Autoservice auto
Signs ukazovatele
Attention pozor
Entrance / Exit Input / Output
Left / Right Ľavý / pravý
Closed / Open Uzavretá / Otvoriť
Prohibited / Allowed Zakázané / povolené
Pull / Push Pull / push
Here / There Tu / tam
No smoking nefajčiť
Danger nebezpečne
Careful opatrne
Break prestávka
Crossing prechod
Information informácie
Restroom WCTransportation transport
Where is... Kde je ...
city veľkomesto
street pouličné
house dom
cash register pokladňa
ticket vstupenka
city map mapa mesta
I would like to call a Taxi Chcel by som zavolať taxík
Bus autobus
Stop prestať
Airport / Airplane / Flight Letisko / Lietadlá / Lietadlo
Baggage batožinu
Train vlak
Direction smer
Departure / Arrival Odchod / Príchod
East / West / North / South východ / západ / sever / juh
Services služby
Passport control pasová kontrola
Customs colné
I lost my documents Stratil som doklady
Hospital / Pharmacy / Doctor Nemocnice / Farmácia / Doctor
Ambulance ambulancie
Fire department požiarne
Police polícia
Post office pošta
Restaurant / Café / Bar Reštaurácia / Cafe / Bar
Waiter čašník
I want to reserve a table Chcem rezervovať stôl
Menu / Kids menu Menu / Detské menu
Cold / Hot / Warm Studená / Teplá / Teplé
Bon appetit! Dobrú chuť!
Glass / Cup Sklenená / pohár
Bottle / Glass Fľaša / Sklo
Water voda
Wine / Beer Víno / Pivo
Coffee / Milk / Tea Káva / mlieko / čaj
Juice šťava
Bread chlieb
Soup polievka
Cheese syr
Porrige / Pancakes Kaša / Palacinky
Sugar / Salt Cukor / Salt / Pepper
Meat / Fish / Poultry Mäso / ryba / Bird
Lamb / Beef / Pork Jahňacie / hovädzie / bravčové
Chicken kura
Boiled / Fried / Grilled Varené / vyprážané / gril
Spicy akútna
Dessert / Fruit Dezert / ovocie
Apple jablko
Grapes hrozno
Banana banán

I, me / You I / vy
(It is) cold / (it is) hot Studená / teplá
Occupied / Free (Open) Busy / K dispozícii
Start / End (Finish) Začiatok / koniec
with / without (something) s / bez (niečo)
Apricot / Peach Marhuľa / Peach
Orange / Lemon Orange / Lemon
Strawberry jahody
Pomegranate granátové jablko
Vegetables / Salad Zelenina / Šalát
Potatoes zemiaky
Onion lúk
Pepper korenie
Rice ryža
Garlic cesnak
Payment / Money Cash / Peniaze
Check, please Bill, prosím
Price cena
I want to pay by credit card Chcem platiť kreditnou kartou
Change / No change / Tips Dodávka / bez zálohy / tipy
Store / Groceries Obchod / Products
What is this? Čo je to?
Show me... Ukáž ...
How much is... Koľko je ...
kilo kilogram
large / small veľké / malé
liter l
meter meter
Cheap lacný
Expensive vrúcne
Discount zľava
Color farba
light / dark svetlo / tma
white / black Biela / čierna
gray šedá
red červená
blue modrý
light blue modrý
yellow žltý
green zelená
brown hnedý
orange oranžový
purple nachový
Sickness choroba
My ... hurts Bolí to ...
head / throat / stomach / tooth hlava / krk / žalúdok / zub
leg / arm / back Noha / Rameno / back
I have a fever mám horúčku
Call a doctor Môžete zavolať lekára
One Page Phrasebook was created by experts of Flarus (www.flarus.ru) translation company. Editors and translators who are native speakers of languages participated in the project. We did not have a goal of creating a full-scale phrasebook for all possible cases. It includes only the most essential phrases with translation and transcription.