One Page Phrasebook (English-dannish) | www.flarus.ru


Conversation Samtale
Yes / No Ja / Nej
Good / Bad Godt / Dårligt
Hello / Good-bye Hej / Farvel
Good morning / Good night Godmorgen / Godnat
Thank you / Please Tak / Vær så god; Det var så lidt
Excuse me (when addressing someone) Undskyld (ved henvendelse)
What is your name? Hvad hedder du?
Please let me through Lad mig komme frem
Can you tell me Vil du venligst sige
Help me, please Vær sød, at hjælpe mig
Write this Skriv det
Repeat Hvad behager?
I don`t understand Jeg forstår ikke
Do you speak English? Taler du engelsk?
Numbers Tal
one / two / three en / to / tre
four / five / six fire / fem / seks
seven / eight / nine syv / otte / ni
ten / hundred / thousand ti / hundrede / tusind
Date Dato
Year År
Day Dag
Weekend (Day off) Fridag
Week Uge
Monday mandag
Tuesday tirsdag
Wednesday onsdag
Thursday torsdag
Friday fredag
Saturday lørdag
Sunday søndag
Month Måned
January januar
February februar
March marts
April april
May maj
June juni
July juli
August august
September september
October oktober
November november
December december

Hotel Hotel
Room number Hotelværelse
Room Værelse
Accommodation Ophold
Night Nat (ophold i et hotel)
Day Dag
I have booked a room Jeg har reserveret et værelse
Give me the key to the room Giv mig nøglen til værelset
child barn
adult voksen
passport pas
Do not disturb Vil ikke forstyrres
Wake me up at... Vær så venlig at vække mig i morgen klokken...
Car Bil
Road Vej
Turn Krumning
Intersection Vejkryds
Stop Stands!
Detour Omvej
No passage Forbudt at vende om
Parking Parkering
Gas station / Fill it up with gas / Gasoline Tankstation / Fyld den op / Benzin
Fine (ticket) / documents Bøde / papirer
I want to rent a car Jeg ville gerne leje en bil
My car broke down Min bil har gået til stå
Autoservice Værksted
Signs Viser
Attention Advarsel
Entrance / Exit Indgang / Udgang
Left / Right Til venstre / Til højre
Closed / Open Lukket / Åben
Prohibited / Allowed Forbudt / Godkendt
Pull / Push Træk / Skub
Here / There Her / Der
No smoking Her ryges ikke
Danger Farligt
Careful Pas på
Break Frokostpause
Crossing Overgang
Information Oplysning
Restroom WCTransportation Transport
Where is... Hvor ligger...
city by
street gade
house hus
cash register kasse
ticket billet
city map kort over byen
I would like to call a Taxi Jeg vil gerne bestille en taxa
Bus Bus
Stop Stoppested
Airport / Airplane / Flight Lufthavn / Flyvemaskine / Afgang
Baggage Bagage
Train Tog
Direction Retning
Departure / Arrival Afgang / Ankomst
East / West / North / South øst / vest / nord / syd
Services Tjenester
Passport control Paskontrol
Customs Told
I lost my documents Jeg har mistet mine papirer
Hospital / Pharmacy / Doctor Sygehus / Apotek / Læge
Ambulance Ambulance
Fire department Brandvæsen
Police Politi
Post office Post
Restaurant / Café / Bar Restaurant / Cafe / Bar
Waiter Tjener
I want to reserve a table Jeg vil bestille et bord
Menu / Kids menu Spisekort / Spisekort for børn
Bon appetit! Velbekomme!
Glass / Cup Glas / Kop
Bottle / Glass Flaske / Bæger
Water Vand
Wine / Beer Vin / Øl
Coffee / Milk / Tea Kaffe / Mælk / Te
Juice Saft
Bread Brød
Soup Suppe
Cheese Ost
Porrige / Pancakes Grød / Pandekager
Sugar / Salt Sukker / Salt
Meat / Fish / Poultry Kød / Fisk / Fugl
Lamb / Beef / Pork Lammekød / Oksekød / Flæsk
Chicken Kylling
Boiled / Fried / Grilled Kogt / Stegt / Grill
Spicy Krydt mad
Dessert / Fruit Efterret / Frugter
Apple Æble
Grapes Vindrue
Banana Banan

I, me / You Jeg / De (du)
(It is) cold / (it is) hot Koldt / Varmt
Occupied / Free (Open) Optaget / Vakant
Start / End (Finish) Begyndelse / Slut
with / without (something) uden / med
Apricot / Peach Abrikos / Fersk
Orange / Lemon Appelsin / Citron
Strawberry Jordbær
Pomegranate Granatæble
Vegetables / Salad Grønsager / Salat
Potatoes Kartoffler
Onion Løg
Pepper Peber
Rice Ris
Garlic Hvidløg
Payment / Money Betaling / Penge
Check, please Jeg vil gerne have regningen
Price Pris
I want to pay by credit card Kan jeg betale med kreditkort?
Change / No change / Tips Byttepenge / Jeg har ikke brug for byttepenge / Drikkepenge
Store / Groceries Affær / Madvarer
What is this? Hvad er det?
Show me... Vis det til mig
How much is... Hvad koster det?
kilo kilo
large / small den store / den lille
liter liter
meter meter
Cheap Billigt
Expensive Dyrt
Discount Rabat
Color Farve
light / dark Lys / Mørk
white / black Hvid / Sort
gray Grå
red Rød
blue Blå
light blue Lyseblå
yellow Gul
green Grøn
brown Brun
orange Orange
purple Violblå
Sickness Sygdom
My ... hurts Jeg har ...
head / throat / stomach / tooth hovedpine / halspine / mavepine / tandpine
leg / arm / back fotpine / armpine / rygpine
I have a fever Jeg har feber
Call a doctor Hente en læge!
One Page Phrasebook was created by experts of Flarus (www.flarus.ru) translation company. Editors and translators who are native speakers of languages participated in the project. We did not have a goal of creating a full-scale phrasebook for all possible cases. It includes only the most essential phrases with translation and transcription.