китоби му{овараТоxикb- китоби му{овара

Как выбрать бюро переводов?
Тоxикb- китоби му{овара аз тарафи мутахассисони ширкати тарxумонии Flarus та{ия гардидааст. Дар ин лои{а тарxумонон ва му{аррирон - донандагони аслии забон{о ширкат доштанд. Ин китоби му{овара тан{о ибора{ои аз {ама заруриро бо тарxума ва навишти талаффуз шомил мебошад.

Чопи са{ифа
Чопи са{ифа


Тоxикb- китоби му{овара - Гуфтугe Söhbət
Ман/Шумо Mən / Siz
[а/Не Bəli / Xeyr
Хуб/Бад Yaxşı / Pis
Салом/То боздид Salam / Sağ olun
Суб{ ба хайр/Шаби хуш Sabahınız xeyir / Gecəniz xeyrə qalsın
Ташаккур/Саломат бошb Sağ olun / Buyurun
Бубахшед(ваrти муроxиат) 1. Bağışlayın 2. Üzr istəyirəm
Номи шумо чист? Adınız nədir?
Иxозат ди{ед, гузарам İcazə verin (keçim)
Бигeед Zəhmət olmasa, deyərdiniz
Лутфан, кeмак намоед Zəhmət olmasa, kömək edin
Инро бинависед Bunu yazın
Такрор намоед Təkrar edin
Ман намефа{мам Başa düşmürəm
Шумо бо англисb {арф мезанед? Siz ingiliscə danışırsınızmı?
Тоxикb- китоби му{овара - Раrам{о Rəqəmlər
як/ду/се bir / iki / üç
чор/панx/шаш dörd / beş / altı
{афт/{ашт/ну{ yeddi / səkkiz / doqquz
да{ / сад / {азор on / yüz / min
Тоxикb- китоби му{овара - сана Tarix
сол İl
руз Gün
истиро{ат İstirahət günü
Тоxикb- китоби му{овара - {афта Həftə
душанбе bazar ertəsi
сешанбе çərşənbə axşamı
чоршанбе çərşənbə
панxшанбе cümə axşamı
xумъа cümə
шанбе şənbə
якшанбе bazar
Тоxикb- китоби му{овара - Мо{ Ay
январ yanvar
феврал fevral
март mart
апрел aprel
май may
июн iyun
июл iyul
август avqust
сентябр sentyabr
октябр oktyabr
ноябр noyabr
декабр dekabr
Тоxикb- китоби му{овара - Ме{монхона Otel
{уxра Nömrə
Утоr Otaq
Зиндагb кардан Yaşamaq
Шабонарузи(зиндагb дар ме{монхона) Bir gecə
Руз Gün
Ман як {уxра фармуда будам Nömrə sifariş etmişdim
Хунук/Гарм Soyuqdur / İstidir
Калид({уxраи ме{монхона) Nömrənin açarı
кудак uşaq
одами калон böyük
шиноснома pasport
Ташвиш нади{ед Narahat etməyin
Маро соати …бедор намоед Məni saat ..... oyadın
Тоxикb- китоби му{овара - Мошин 1. Maşın 2. Avtomobil
Ро{ Yol
Гардиш Döngə
Чорра{а Dörd yol ayrıcı
Ист Stop
Аз бар гузаштан Dolayı yol
Гузариш манъ аст Keçmək qadağandır
Истго{ Dayanacaq
Нуrтаи фуруши сузишворb / Зарфро аз сузишворb пур кунед/Бензин Yanacaq doldurma məntəqəsi / Tam doldurun / Benzin
Xарима/{уxxат{о Cərimə / sənədlər
Киро/Кирои мошин Avtomobil kirayəsi
Мошини ман аз кор баромад Maşınım xarab olub
Таъмир ва хизматрасонии мошин{о Avtomobil təmiri
Тоxикb- китоби му{овара - Нишона{о Nişanlar
Диrrат Diqqət
Даромад/Баромад Giriş / Çıxış
Ба чап/Ба рост Sola / Sağa
Пушида/Кушода Bağlıdır / Açıqdır
Банд/Озод Məşğuldur / 1. Boşdur 2. Məşğul deyil
Манъ аст / Мумкин аст Qadağandır / 1. Olar 2. İcazə verilib
Оuоз/Охир Başlanğıc / Son
Кашидан / Тела додан Dartmaq / İtələmək
Ин xо/Он xо Burada / Orada
Кашидан манъ аст Siqaret çəkmək qadağandır
Хатарнок Təhükəlidir
Э{тиёт Ehtiyatlı olun
Танаффус Fasilə
Гузариш Keçid
Маълумот Məlumat
[оxатхона Tualet
Тоxикb- китоби му{овара - Наrлиёт Nəqliyyat
Дар куxо аст… 1. ..... haradadır 2. ..... harada yerləşir
ша{р şəhər
куча küçə
хона ev
касса kassa
чипта bilet
харитаи ша{р şəhərin xəritəsi
Ман хо{иш дорам такси даъват намоям Taksi çağırmaq istərdim
Автобус Avtobus
Истго{ Dayanacaq
Фурудго{ / Таёра / Хатсайр Aeroport / Təyyarə / Reys
Баuоx Yük
Rатора Qatar
Самт İstiqamət
Рафтан / Омадан Yola düşmək / Gəlmək
шарr / uарб / шимол / xануб şərq / qərb / şimal / cənub
Тоxикb- китоби му{овара - Хадамот{о Xidmətlər
Назорати шиноснома{о Pasport yoxlanışı
Гумрук Gömrük
Ман {уxxат{оямро гум кардам Sənədlərimi itirmişəm
Беморхона / Дорухона / Духтур Xəstəxana / Aptek / Doktor
Ёрии таъxилb Təcili yardım
Хадамоти сухторхомушкунb Yanğınsöndürmə
Пулис Polis
Почта Poçt
Тоxикb- китоби му{овара - Тарабхона / Rа{вахона / Бар Restoran / Kafe / Bar
Пешхизмат Ofisiant
Ман мехо{ам як миз дархост намоям Stol sifariş etmək istəyirəm
Меню / Меню барои кудакон Menyu / Uşaq menyusu
Хунук / Гарм / Гарм кардан Soyuq / İsti / Qızdırmaq
Ишти{ои том! Nuş olsun!
Пиела / Коса Stəkan / Fincan
Шишa / Rада{ Butılka / qədəh
бе / бо (ягон чиз) olmadan / ilə
Об Su
Май / Оби xав Çaxır / Pivə
Rа{ва / Шир / Чой Kofe / Süd / Çay
Шарбат Şirə
Нон Çörək
Шурбо Şorba
Панир Pendir
Шавла / Rалама Sıyıq / Blinı
Шакар / Намак / Rаланфур Şəkər / Duz / İstiot
Гушт / Мо{b / Парранда Ət / Balıq / Quş əti
Гушти гусфанд / Гушти гов / Гушти хук Qoyun əti / Mal əti / Donuz əti
Мурu Toyuq
Обпаз / Бирён / Грил Qaynadılmış / Qızardılmış / Qril
Тезb Acı
Десерт / Мева Desert / Meyvə
Себ Alma
Ангур Üzüm
Банан Banan
Зардолу / Шафтолу Ərik / Şaftalı
Афлесун / Лиму Portağal / Limon
Rулфиной Çiyələk
Анор Nar
Сабзавот / Хуриш Tərəvəz / Salat
Картошка Kartof
Пиёз Soğan
Rаланфур İstiot
Биринч Düyü
Сирпиёз Sarımsaq
Тоxикb- китоби му{овара - Пардохт / Пул Ödəniş / Pul
Мар{амат, {исобро биёред Zəhmət olmasa, hesabı gətirərdiniz
Нарх Qiyməti
Mан бо корт мехо{ам пардохт намоям Kredit kartı ilə ödəniş etmək istəyirəm
Баrия / Бе баrия / Чойпулb Qalıq / Qalıq yoxdur / Çay pulu
Тоxикb- китоби му{овара - Маuоза / Хурокворb Dükan / Ərzaqlar
Ин чист? Bu nədir?
Нишон ди{ед… ..... göstərin
Чанд пул меистад… ..... neçəyədir?
киллограмм Kiloqram
калон / хурд böyük / balaca
литр litr
метр metr
Арзон Ucuz
Rимат Baha
Тахфиф Endirim
Тоxикb- китоби му{овара - Ранг Rəng
равшан / торик açıq / tünd
сафед / сиё{ ağ / qara
хокистарранг boz
сурх qırmızı
кабуд göy
осмонранг mavi
зард sarı
сабз yaşıl
xигарb qəhvəyi
норанxb narıncı
арuувонb bənövşəyi
Тоxикb- китоби му{овара - Беморb Xəstəlik
…ман дард мекунад Mənim .....-ım ağrıyır
сар / гулу / шикам / дандон baş / boğaz / qarın / diş
пой / даст / миён ayaq / əl / kürək
Таби ман баланд аст Temperaturum var
Духтурро даъват намоед Həkim çağırın


 • Тоxикb-русb китоби му{овара
 • Тоxикb-булuорb китоби му{овара
 • Тоxикb-испанb китоби му{овара
 • Тоxикb-даниягb китоби му{овара
 • Тоxикb-англисb китоби му{овара
 • Тоxикb-итолиёвb китоби му{овара
 • Тоxикb-rазоrb китоби му{овара
 • Тоxикb-литвагb китоби му{овара
 • Тоxикb-олмонb китоби му{овара
 • Тоxикb-норвегиягb китоби му{овара
 • Тоxикb-ла{истонb китоби му{овара
 • Тоxикb-португалb китоби му{овара
 • Тоxикb-финb китоби му{овара
 • Тоxикb-фаронсавb китоби му{овара
 • Тоxикb-чехb китоби му{овара
 • Тоxикb-белорусb китоби му{овара
 • Тоxикb-юнонb китоби му{овара
 • Тоxикb-гурxb китоби му{овара
 • Тоxикb-кореягb китоби му{овара
 • Тоxикb-xопонb китоби му{овара
 • Тоxикb-руминиягb китоби му{овара
 • Тоxикb-сербиягb китоби му{овара
 • Тоxикb-туркb китоби му{овара
 • Тоxикb-украинb китоби му{овара
 • Тоxикb-{индb китоби му{овара
 • Тоxикb-ветнамb китоби му{овара
 • Тоxикb-мачори китоби му{овара
 • Тоxикb-арабb китоби му{овара
 • Тоxикb-{олландb китоби му{овара
 • Тоxикb-хитоb китоби му{овара
 • Тоxикb-африкаанс китоби му{овара
 • Тоxикb-шведb китоби му{овара
 • Тоxикb-муuулb китоби му{овара
 • Тоxикb-{ибрb китоби му{овара
 • Тоxикb-форсb китоби му{овара
 • Тоxикb-rирuизb китоби му{овара
 • Тоxикb-туркманb китоби му{овара
 • Тоxикb-узбекb китоби му{овара
 • Тоxикb-словениягb китоби му{овара
 • Тоxикb- китоби му{овара
 • Тоxикb-словакb китоби му{овара
 • Тоxикb- китоби му{овара
 • Тоxикb-индонезb китоби му{овара
 • Тоxикb-хорватb китоби му{овара
 • Тоxикb- китоби му{овара
 • Тоxикb-эстонb китоби му{овара

 • -русb китоби му{овара
 • -булuорb китоби му{овара
 • -испанb китоби му{овара
 • -даниягb китоби му{овара
 • -англисb китоби му{овара
 • -итолиёвb китоби му{овара
 • -rазоrb китоби му{овара
 • -литвагb китоби му{овара
 • -олмонb китоби му{овара
 • -норвегиягb китоби му{овара
 • -ла{истонb китоби му{овара
 • -португалb китоби му{овара
 • -финb китоби му{овара
 • -фаронсавb китоби му{овара
 • -чехb китоби му{овара
 • -белорусb китоби му{овара
 • -юнонb китоби му{овара
 • -гурxb китоби му{овара
 • -кореягb китоби му{овара
 • -xопонb китоби му{овара
 • -руминиягb китоби му{овара
 • -сербиягb китоби му{овара
 • -туркb китоби му{овара
 • -украинb китоби му{овара
 • -{индb китоби му{овара
 • -ветнамb китоби му{овара
 • -мачори китоби му{овара
 • -арабb китоби му{овара
 • -{олландb китоби му{овара
 • -хитоb китоби му{овара
 • -африкаанс китоби му{овара
 • -шведb китоби му{овара
 • -муuулb китоби му{овара
 • -{ибрb китоби му{овара
 • -форсb китоби му{овара
 • -rирuизb китоби му{овара
 • -тоxикb китоби му{овара
 • -туркманb китоби му{овара
 • -узбекb китоби му{овара
 • -словениягb китоби му{овара
 • - китоби му{овара
 • -словакb китоби му{овара
 • -индонезb китоби му{овара
 • -хорватb китоби му{овара
 • - китоби му{овара
 • -эстонb китоби му{овара

 • "Тоxикb- китоби му{овара" - ин ёрдамчии муъчаз, баро{ат ва муфиди шумо ваrти гуфтугe бо дигарон мебошад.