китоби му{овараТоxикb-индонезb китоби му{овара

Как выбрать бюро переводов?
Тоxикb-индонезb китоби му{овара аз тарафи мутахассисони ширкати тарxумонии Flarus та{ия гардидааст. Дар ин лои{а тарxумонон ва му{аррирон - донандагони аслии забон{о ширкат доштанд. Ин китоби му{овара тан{о ибора{ои аз {ама заруриро бо тарxума ва навишти талаффуз шомил мебошад.

Чопи са{ифа
Чопи са{ифа


Тоxикb-индонезb китоби му{овара - Гуфтугe Perbincangan
Ман/Шумо Saya/Anda
[а/Не Ya/Tidak
Хуб/Бад Baik/Buruk
Салом/То боздид Halo / Sampai jumpa
Суб{ ба хайр/Шаби хуш Selamat pagi / Selamat malam
Ташаккур/Саломат бошb Terima kasih / Sama-sama
Бубахшед(ваrти муроxиат) Maaf / Permisi
Номи шумо чист? Siapa nama Anda?
Иxозат ди{ед, гузарам Boleh saya lewat?
Бигeед Tolong katakan….
Лутфан, кeмак намоед Bisa bantu saya?
Инро бинависед Tulislah
Такрор намоед Tolong diulangi
Ман намефа{мам Saya tidak mengerti
Шумо бо англисb {арф мезанед? Anda bisa berbahasa Inggris?
Тоxикb-индонезb китоби му{овара - Раrам{о Angka
як/ду/се Satu / Dua / Tiga
чор/панx/шаш Empat / Lima / Enam
{афт/{ашт/ну{ Tujuh / Delapan / Sembilan
да{ / сад / {азор Sepuluh / Seratus / Seribu
Тоxикb-индонезb китоби му{овара - сана Tanggal
сол Tahun
руз Hari
истиро{ат Hari libur
Тоxикb-индонезb китоби му{овара - {афта Minggu
душанбе Senin
сешанбе Selasa
чоршанбе Rabu
панxшанбе Kamis
xумъа Jumat
шанбе Sabtu
якшанбе Minggu
Тоxикb-индонезb китоби му{овара - Мо{ Bulan
январ Januari
феврал Februari
март Maret
апрел April
май Mei
июн Juni
июл Juli
август Agustus
сентябр September
октябр Oktober
ноябр November
декабр Desember
Тоxикb-индонезb китоби му{овара - Ме{монхона Hotel
{уxра Nomor
Утоr Kamar
Зиндагb кардан Akomodasi
Шабонарузи(зиндагb дар ме{монхона) Malam
Руз Hari
Ман як {уxра фармуда будам Saya sudah pesan kamar
Хунук/Гарм Dingin / Panas
Калид({уxраи ме{монхона) Kunci kamar
кудак Anak
одами калон Dewasa
шиноснома Paspor
Ташвиш нади{ед Jangan ganggu
Маро соати …бедор намоед Bangunkan saya….
Тоxикb-индонезb китоби му{овара - Мошин Mobil
Ро{ Jalan
Гардиш Tempat berbelok
Чорра{а Persimpangan
Ист Stop
Аз бар гузаштан Jalan memutar
Гузариш манъ аст Jalan verboden
Истго{ Parkir
Нуrтаи фуруши сузишворb / Зарфро аз сузишворb пур кунед/Бензин Isi bensin / Isi sampai penuh / Bensin
Xарима/{уxxат{о Denda / Dokumen
Киро/Кирои мошин Sewa mobil
Мошини ман аз кор баромад Mobil saya rusak
Таъмир ва хизматрасонии мошин{о Servis mobil
Тоxикb-индонезb китоби му{овара - Нишона{о Petunjuk
Диrrат Perhatian
Даромад/Баромад Masuk / Keluar
Ба чап/Ба рост Ke kiri / Ke kanan
Пушида/Кушода Tutup / Buka
Банд/Озод Sibuk / Bebas
Манъ аст / Мумкин аст Dilarang / Diizinkan
Оuоз/Охир Awal / Akhir
Кашидан / Тела додан Tarik / Dorong
Ин xо/Он xо Di sini / Di sana
Кашидан манъ аст Dilarang merokok
Хатарнок Bahaya
Э{тиёт Hati-Hati
Танаффус Istirahat
Гузариш Penyeberangan jalan
Маълумот Informasi
[оxатхона Toilet
Тоxикb-индонезb китоби му{овара - Наrлиёт Transpor
Дар куxо аст… Di mana letaknya
ша{р Kota
куча Jalan
хона Rumah
касса Kasir
чипта Tiket
харитаи ша{р Peta Kota
Ман хо{иш дорам такси даъват намоям Saya ingin panggil taxi
Автобус Bus
Истго{ Halte
Фурудго{ / Таёра / Хатсайр Bandara / Pesawat / Penerbangan
Баuоx Bagasi
Rатора Kereta
Самт Jurusan
Рафтан / Омадан Keberangkatan / Kedatangan
шарr / uарб / шимол / xануб Timur / Barat / Utara / Selatan
Тоxикb-индонезb китоби му{овара - Хадамот{о Dinas
Назорати шиноснома{о Pemeriksaan paspor
Гумрук Bea Cukai
Ман {уxxат{оямро гум кардам Saya kehilangan dokumen
Беморхона / Дорухона / Духтур Rumah sakit / Apotik / Dokter
Ёрии таъxилb Ambulance
Хадамоти сухторхомушкунb Dinas Kebakaran
Пулис Polisi
Почта Kantor pos
Тоxикb-индонезb китоби му{овара - Тарабхона / Rа{вахона / Бар Restoran / Café / Bar
Пешхизмат Pelayan
Ман мехо{ам як миз дархост намоям Saya ingin memesan meja
Меню / Меню барои кудакон Menu / Menu untuk anak-anak
Хунук / Гарм / Гарм кардан Dingin / Panas / Hangatkan
Ишти{ои том! Selamat makan!
Пиела / Коса Gelas / Cangkir
Шишa / Rада{ Botol / Cawan
бе / бо (ягон чиз) Tanpa / Dengan
Об Air
Май / Оби xав Anggur / Bir
Rа{ва / Шир / Чой Kopi / Susu / The
Шарбат Jus
Нон Roti
Шурбо Sup
Панир Keju
Шавла / Rалама Bubur / Panekuk
Шакар / Намак / Rаланфур Gula / Garam / Lada
Гушт / Мо{b / Парранда Daging / Ikan / Unggas
Гушти гусфанд / Гушти гов / Гушти хук Daging domba / Daging sapi / Daging babi
Мурu Ayam
Обпаз / Бирён / Грил Rebus / Goreng / Bakar
Тезb Pedas
Десерт / Мева Hidangan penutup / Buah-buahan
Себ Apel
Ангур Anggur
Банан Pisang
Зардолу / Шафтолу Aprikot / Persik
Афлесун / Лиму Jeruk / Lemon
Rулфиной Stroberi / Arbei
Анор Delima
Сабзавот / Хуриш Sayur / Salat
Картошка Kentang
Пиёз Bawang Bombay
Rаланфур Cabe
Биринч Beras
Сирпиёз Bawang putih
Тоxикb-индонезb китоби му{овара - Пардохт / Пул Pembayaran / Uang
Мар{амат, {исобро биёред Tolong dihitung bonnya
Нарх Harga
Mан бо корт мехо{ам пардохт намоям Saya ingin bayar dengan kartu kredit
Баrия / Бе баrия / Чойпулb Kembalian / Tanpa kembalian / Tips
Тоxикb-индонезb китоби му{овара - Маuоза / Хурокворb Toko / Toko kelontong
Ин чист? Apa ini / itu?
Нишон ди{ед… Tolong tunjukkan…
Чанд пул меистад… Berapa harganya…?
киллограмм Kilogram
калон / хурд Besar / Kecil
литр Liter
метр Meter
Арзон Murah
Rимат Mahal
Тахфиф Diskon
Тоxикb-индонезb китоби му{овара - Ранг Warna
равшан / торик Terang / Gelap
сафед / сиё{ Hitam / Putih
хокистарранг abu-abu
сурх Merah
кабуд Biru tua
осмонранг Biru muda
зард Kuning
сабз Hijau
xигарb Coklat
норанxb Oranye/Jingga
арuувонb Ungu
Тоxикb-индонезb китоби му{овара - Беморb Penyakit
…ман дард мекунад Saya sedang sakit…
сар / гулу / шикам / дандон kepala / tenggorokan / perut / gigi
пой / даст / миён kaki / tangan / punggung
Таби ман баланд аст Demam saya tinggi
Духтурро даъват намоед Tolong panggil dokter


 • Тоxикb-русb китоби му{овара
 • Тоxикb-булuорb китоби му{овара
 • Тоxикb-испанb китоби му{овара
 • Тоxикb-даниягb китоби му{овара
 • Тоxикb-англисb китоби му{овара
 • Тоxикb-итолиёвb китоби му{овара
 • Тоxикb-rазоrb китоби му{овара
 • Тоxикb-литвагb китоби му{овара
 • Тоxикb-олмонb китоби му{овара
 • Тоxикb-норвегиягb китоби му{овара
 • Тоxикb-ла{истонb китоби му{овара
 • Тоxикb-португалb китоби му{овара
 • Тоxикb-финb китоби му{овара
 • Тоxикb-фаронсавb китоби му{овара
 • Тоxикb-чехb китоби му{овара
 • Тоxикb-белорусb китоби му{овара
 • Тоxикb-юнонb китоби му{овара
 • Тоxикb-гурxb китоби му{овара
 • Тоxикb-кореягb китоби му{овара
 • Тоxикb-xопонb китоби му{овара
 • Тоxикb-руминиягb китоби му{овара
 • Тоxикb-сербиягb китоби му{овара
 • Тоxикb-туркb китоби му{овара
 • Тоxикb-украинb китоби му{овара
 • Тоxикb-{индb китоби му{овара
 • Тоxикb-ветнамb китоби му{овара
 • Тоxикb-мачори китоби му{овара
 • Тоxикb-арабb китоби му{овара
 • Тоxикb-{олландb китоби му{овара
 • Тоxикb-хитоb китоби му{овара
 • Тоxикb-африкаанс китоби му{овара
 • Тоxикb-шведb китоби му{овара
 • Тоxикb-муuулb китоби му{овара
 • Тоxикb-{ибрb китоби му{овара
 • Тоxикb-форсb китоби му{овара
 • Тоxикb-rирuизb китоби му{овара
 • Тоxикb-туркманb китоби му{овара
 • Тоxикb-узбекb китоби му{овара
 • Тоxикb-словениягb китоби му{овара
 • Тоxикb- китоби му{овара
 • Тоxикb-словакb китоби му{овара
 • Тоxикb- китоби му{овара
 • Тоxикb-индонезb китоби му{овара
 • Тоxикb-хорватb китоби му{овара
 • Тоxикb- китоби му{овара
 • Тоxикb-эстонb китоби му{овара

 • Индонезb-русb китоби му{овара
 • Индонезb-булuорb китоби му{овара
 • Индонезb-испанb китоби му{овара
 • Индонезb-даниягb китоби му{овара
 • Индонезb-англисb китоби му{овара
 • Индонезb-итолиёвb китоби му{овара
 • Индонезb-rазоrb китоби му{овара
 • Индонезb-литвагb китоби му{овара
 • Индонезb-олмонb китоби му{овара
 • Индонезb-норвегиягb китоби му{овара
 • Индонезb-ла{истонb китоби му{овара
 • Индонезb-португалb китоби му{овара
 • Индонезb-финb китоби му{овара
 • Индонезb-фаронсавb китоби му{овара
 • Индонезb-чехb китоби му{овара
 • Индонезb-белорусb китоби му{овара
 • Индонезb-юнонb китоби му{овара
 • Индонезb-гурxb китоби му{овара
 • Индонезb-кореягb китоби му{овара
 • Индонезb-xопонb китоби му{овара
 • Индонезb-руминиягb китоби му{овара
 • Индонезb-сербиягb китоби му{овара
 • Индонезb-туркb китоби му{овара
 • Индонезb-украинb китоби му{овара
 • Индонезb-{индb китоби му{овара
 • Индонезb-ветнамb китоби му{овара
 • Индонезb-мачори китоби му{овара
 • Индонезb-арабb китоби му{овара
 • Индонезb-{олландb китоби му{овара
 • Индонезb-хитоb китоби му{овара
 • Индонезb-африкаанс китоби му{овара
 • Индонезb-шведb китоби му{овара
 • Индонезb-муuулb китоби му{овара
 • Индонезb-{ибрb китоби му{овара
 • Индонезb-форсb китоби му{овара
 • Индонезb-rирuизb китоби му{овара
 • Индонезb-тоxикb китоби му{овара
 • Индонезb-туркманb китоби му{овара
 • Индонезb-узбекb китоби му{овара
 • Индонезb-словениягb китоби му{овара
 • Индонезb- китоби му{овара
 • Индонезb-словакb китоби му{овара
 • Индонезb- китоби му{овара
 • Индонезb-хорватb китоби му{овара
 • Индонезb- китоби му{овара
 • Индонезb-эстонb китоби му{овара

 • "Тоxикb-индонезb китоби му{овара" - ин ёрдамчии муъчаз, баро{ат ва муфиди шумо ваrти гуфтугe бо дигарон мебошад.