китоби му{овараТоxикb-rазоrb китоби му{овара

Как выбрать бюро переводов?
Тоxикb-rазоrb китоби му{овара аз тарафи мутахассисони ширкати тарxумонии Flarus та{ия гардидааст. Дар ин лои{а тарxумонон ва му{аррирон - донандагони аслии забон{о ширкат доштанд. Ин китоби му{овара тан{о ибора{ои аз {ама заруриро бо тарxума ва навишти талаффуз шомил мебошад.

Чопи са{ифа
Чопи са{ифа


Тоxикb-rазоrb китоби му{овара - Гуфтугe Әңгімелесу
Ман/Шумо Мен / Сіз
[а/Не Ия / Жоқ
Хуб/Бад Жақсы / Жаман
Салом/То боздид Сәлематсыз ба / Хош болыңыз
Суб{ ба хайр/Шаби хуш Қайырлы таң / Түніңіз тыныш болсын
Ташаккур/Саломат бошb Рахмет / Өтінемін
Бубахшед(ваrти муроxиат) Кешіріңіз (Қаратпа сөз ретінде)
Номи шумо чист? Есіміңіз кім?
Иxозат ди{ед, гузарам Өтіп кетейінші
Бигeед Айтып жіберіңізші
Лутфан, кeмак намоед Көмектесіңізші өтінемін
Инро бинависед Мынаны жазыңыз
Такрор намоед Қайталаңызшы
Ман намефа{мам Мен түсінбеймін
Шумо бо англисb {арф мезанед? Сіз ағылшынша сөйлейсіз бе?
Тоxикb-rазоrb китоби му{овара - Раrам{о Сандар
як/ду/се бір / екі / үш
чор/панx/шаш төрт / бес / алты
{афт/{ашт/ну{ жеті / сегіз / тоғыз
да{ / сад / {азор он / жүз / мың
Тоxикb-rазоrb китоби му{овара - сана Күні
сол Жыл
руз Күн
истиро{ат Демалыс күн
Тоxикb-rазоrb китоби му{овара - {афта Апта
душанбе дүйсенбі
сешанбе сейсенбі
чоршанбе сәрсенбі
панxшанбе бейсенбі
xумъа жұма
шанбе сенбі
якшанбе жексенбі
Тоxикb-rазоrb китоби му{овара - Мо{ Ай
январ қаңтар
феврал ақпан
март наурыз
апрел сәуір
май мамыр
июн маусым
июл шілде
август тамыз
сентябр қыркүйек
октябр қазан
ноябр қараша
декабр желтоқсан
Тоxикb-rазоrb китоби му{овара - Ме{монхона Қонақ үй
{уxра Номер
Утоr Бөлме
Зиндагb кардан Тұру
Шабонарузи(зиндагb дар ме{монхона) Түн (отельде тұруы)
Руз Күн
Ман як {уxра фармуда будам Мен номерге тапсырыс берген едім
Хунук/Гарм Суық / Ыстық
Калид({уxраи ме{монхона) Номердің кілтін беріңіз
кудак бала
одами калон ересек адам
шиноснома паспорт
Ташвиш нади{ед Мазаламаңыз
Маро соати …бедор намоед Мені ... Оятыңыз
Тоxикb-rазоrb китоби му{овара - Мошин Автокөлік
Ро{ Жол
Гардиш Бұрылыс
Чорра{а Жол қиылысы
Ист Тоқта
Аз бар гузаштан Айналып өту
Гузариш манъ аст Өтуге тыйым салынған
Истго{ Тұрақ
Нуrтаи фуруши сузишворb / Зарфро аз сузишворb пур кунед/Бензин Май құю бекеті / Бакты толтырып құйыңыз / Бензин
Xарима/{уxxат{о Айыппұл / Құжаттар
Киро/Кирои мошин Мен Машина жалдағым келеді
Мошини ман аз кор баромад Менің машинам бұзылды
Таъмир ва хизматрасонии мошин{о Автокөлік сервисі
Тоxикb-rазоrb китоби му{овара - Нишона{о Көрсеткіштер
Диrrат Назар аударыңыз
Даромад/Баромад Кіру / Шығу
Ба чап/Ба рост Солға / Оңға
Пушида/Кушода Ашық / Жабық
Банд/Озод Бос емес / Бос
Манъ аст / Мумкин аст Тыйым салынған / Рұқсат етілген
Оuоз/Охир Басы / Аяғы (Соңы)
Кашидан / Тела додан Тарту / Итеру
Ин xо/Он xо Осында / Анда
Кашидан манъ аст Темекі тартуға болмайды
Хатарнок Қауіпті
Э{тиёт Абайла
Танаффус Үзіліс
Гузариш Жолдан өту
Маълумот Ақпарат
[оxатхона Әжетхана
Тоxикb-rазоrb китоби му{овара - Наrлиёт Көлік
Дар куxо аст… ... қай жерде
ша{р қала
куча көше
хона үй
касса касса
чипта билет
харитаи ша{р қаланың картасы
Ман хо{иш дорам такси даъват намоям Мен Такси шақыртқым келеді
Автобус Автобус
Истго{ Аялдама
Фурудго{ / Таёра / Хатсайр Әуежай / Ұшақ / Рейс
Баuоx Қол жүк
Rатора Поезд
Самт Бағыт
Рафтан / Омадан Кетуі / Келуі
шарr / uарб / шимол / xануб шығыс / батыс / солтүстік / оңтүстік
Тоxикb-rазоrb китоби му{овара - Хадамот{о Қызметтер
Назорати шиноснома{о Паспорт бақлауы
Гумрук Кеден
Ман {уxxат{оямро гум кардам Мен құжаттарымды жоғалттым
Беморхона / Дорухона / Духтур Аурухана / Дәріхана / Дәрігер
Ёрии таъxилb Жедел жәрдем
Хадамоти сухторхомушкунb Өрт сөндіру қызметі
Пулис Полиция
Почта Почта
Тоxикb-rазоrb китоби му{овара - Тарабхона / Rа{вахона / Бар Мейрамхана / Кафе / Бар
Пешхизмат Даяшы
Ман мехо{ам як миз дархост намоям Мен с толға тапсырыс бермекшімін
Меню / Меню барои кудакон Мәзір / Балалар мәзірі
Ишти{ои том! Асыңыз дәмді болсын!
Пиела / Коса стакан / Шыныаяқ
Шишa / Rада{ Бөтелке / Бокал
бе / бо (ягон чиз) ештеңесіз / бірдеңемен
Об Су
Май / Оби xав Шарап / Сыра
Rа{ва / Шир / Чой Кофе / Сүт / Шай
Шарбат Шырын
Нон Нан
Шурбо Сорпа
Панир Ірімшік
Шавла / Rалама Көже / Блин
Шакар / Намак / Rаланфур Қант / Тұз
Гушт / Мо{b / Парранда Ет / Балық / Құс еті
Гушти гусфанд / Гушти гов / Гушти хук Қой еті / Сиыр еті / Шошқа еті
Мурu Тауық
Обпаз / Бирён / Грил Қайнатылған / Қуырылған / Гриль
Тезb Ащы
Десерт / Мева Десерт / Жемістер
Себ Алма
Ангур Жүзім
Банан Банан
Зардолу / Шафтолу Өрік / Шабдалы
Афлесун / Лиму Апельсин / Лимон
Rулфиной Құлпынай
Анор Анар
Сабзавот / Хуриш Көк өністер / Салат
Картошка Картоп
Пиёз Пияз
Rаланфур Бұрыш
Биринч Күріш
Сирпиёз Сарымсақ
Тоxикb-rазоrb китоби му{овара - Пардохт / Пул Төлеу / Ақша
Мар{амат, {исобро биёред Есептесіңіз, өтінемін
Нарх Бағасы
Mан бо корт мехо{ам пардохт намоям Мен кредит картасымен төлеймін
Баrия / Бе баrия / Чойпулb Қайтарғы / Қайтарғысыз / Шайлық
Тоxикb-rазоrb китоби му{овара - Маuоза / Хурокворb Дүкен / Азық-түлік
Ин чист? Мынау не?
Нишон ди{ед… ... көрсетіңіз
Чанд пул меистад… ... қанша тұрады?
киллограмм килограмм
калон / хурд үлкен / кіші
литр литр
метр метр
Арзон Арзан
Rимат Қымбат
Тахфиф Жеңілдік
Тоxикb-rазоrb китоби му{овара - Ранг Түсі
равшан / торик ашық түс / күңгірт түс
сафед / сиё{ ақ / қара
хокистарранг сұр
сурх қызыл
кабуд көк
осмонранг көгілдір
зард сары
сабз жасыл
xигарb қоңыр
норанxb сарғылт
арuувонb күлгін көк
Тоxикb-rазоrb китоби му{овара - Беморb Ауру
…ман дард мекунад Менің ... ауырады
сар / гулу / шикам / дандон басым / тамағым / ішім / тісім
пой / даст / миён аяғым / қолым / жауырыным
Таби ман баланд аст Менің қызуым көтерілді
Духтурро даъват намоед Дәрігер шақырыңыз


 • Тоxикb-русb китоби му{овара
 • Тоxикb-булuорb китоби му{овара
 • Тоxикb-испанb китоби му{овара
 • Тоxикb-даниягb китоби му{овара
 • Тоxикb-англисb китоби му{овара
 • Тоxикb-итолиёвb китоби му{овара
 • Тоxикb-rазоrb китоби му{овара
 • Тоxикb-литвагb китоби му{овара
 • Тоxикb-олмонb китоби му{овара
 • Тоxикb-норвегиягb китоби му{овара
 • Тоxикb-ла{истонb китоби му{овара
 • Тоxикb-португалb китоби му{овара
 • Тоxикb-финb китоби му{овара
 • Тоxикb-фаронсавb китоби му{овара
 • Тоxикb-чехb китоби му{овара
 • Тоxикb-белорусb китоби му{овара
 • Тоxикb-юнонb китоби му{овара
 • Тоxикb-гурxb китоби му{овара
 • Тоxикb-кореягb китоби му{овара
 • Тоxикb-xопонb китоби му{овара
 • Тоxикb-руминиягb китоби му{овара
 • Тоxикb-сербиягb китоби му{овара
 • Тоxикb-туркb китоби му{овара
 • Тоxикb-украинb китоби му{овара
 • Тоxикb-{индb китоби му{овара
 • Тоxикb-ветнамb китоби му{овара
 • Тоxикb-мачори китоби му{овара
 • Тоxикb-арабb китоби му{овара
 • Тоxикb-{олландb китоби му{овара
 • Тоxикb-хитоb китоби му{овара
 • Тоxикb-африкаанс китоби му{овара
 • Тоxикb-шведb китоби му{овара
 • Тоxикb-муuулb китоби му{овара
 • Тоxикb-{ибрb китоби му{овара
 • Тоxикb-форсb китоби му{овара
 • Тоxикb-rирuизb китоби му{овара
 • Тоxикb-туркманb китоби му{овара
 • Тоxикb-узбекb китоби му{овара
 • Тоxикb-словениягb китоби му{овара
 • Тоxикb- китоби му{овара
 • Тоxикb-словакb китоби му{овара
 • Тоxикb- китоби му{овара
 • Тоxикb-индонезb китоби му{овара
 • Тоxикb-хорватb китоби му{овара
 • Тоxикb- китоби му{овара
 • Тоxикb-эстонb китоби му{овара

 • Rазоrb-русb китоби му{овара
 • Rазоrb-булuорb китоби му{овара
 • Rазоrb-испанb китоби му{овара
 • Rазоrb-даниягb китоби му{овара
 • Rазоrb-англисb китоби му{овара
 • Rазоrb-итолиёвb китоби му{овара
 • Rазоrb-литвагb китоби му{овара
 • Rазоrb-олмонb китоби му{овара
 • Rазоrb-норвегиягb китоби му{овара
 • Rазоrb-ла{истонb китоби му{овара
 • Rазоrb-португалb китоби му{овара
 • Rазоrb-финb китоби му{овара
 • Rазоrb-фаронсавb китоби му{овара
 • Rазоrb-чехb китоби му{овара
 • Rазоrb-белорусb китоби му{овара
 • Rазоrb-юнонb китоби му{овара
 • Rазоrb-гурxb китоби му{овара
 • Rазоrb-кореягb китоби му{овара
 • Rазоrb-xопонb китоби му{овара
 • Rазоrb-руминиягb китоби му{овара
 • Rазоrb-сербиягb китоби му{овара
 • Rазоrb-туркb китоби му{овара
 • Rазоrb-украинb китоби му{овара
 • Rазоrb-{индb китоби му{овара
 • Rазоrb-ветнамb китоби му{овара
 • Rазоrb-мачори китоби му{овара
 • Rазоrb-арабb китоби му{овара
 • Rазоrb-{олландb китоби му{овара
 • Rазоrb-хитоb китоби му{овара
 • Rазоrb-африкаанс китоби му{овара
 • Rазоrb-шведb китоби му{овара
 • Rазоrb-муuулb китоби му{овара
 • Rазоrb-{ибрb китоби му{овара
 • Rазоrb-форсb китоби му{овара
 • Rазоrb-rирuизb китоби му{овара
 • Rазоrb-тоxикb китоби му{овара
 • Rазоrb-туркманb китоби му{овара
 • Rазоrb-узбекb китоби му{овара
 • Rазоrb-словениягb китоби му{овара
 • Rазоrb- китоби му{овара
 • Rазоrb-словакb китоби му{овара
 • Rазоrb- китоби му{овара
 • Rазоrb-индонезb китоби му{овара
 • Rазоrb-хорватb китоби му{овара
 • Rазоrb- китоби му{овара
 • Rазоrb-эстонb китоби му{овара

 • "Тоxикb-rазоrb китоби му{овара" - ин ёрдамчии муъчаз, баро{ат ва муфиди шумо ваrти гуфтугe бо дигарон мебошад.