сўзлашгич Профессионал даражада таржима хизматлариЎзбек-тожик сўзлашгич

Как выбрать бюро переводов?
Ўзбек-тожик сўзлашгич Flarus таржимонлик компаниясининг мутахасислари томонидан тузилган. Ушбу лойиҳада мухаррирлар ва таржимон-тил ташувчилар иштирок этишди. Биз хар хил содир бўлиши мумкин бўлган воқеаларга бағишланган тўлақонли сўзлашгич яратишни ўзимизга мақсад қилмаганмиз. Сўзлашгич энг керак бўлган сўзларнинг таржимасини ва транскрипциясини ўз ичига олади.

Варақни босмадан чиқариш
Варақни босмадан чиқариш


Ўзбек-тожик сўзлашгич - Суҳбат Гуфтугe
Мен / Сиз Ман/Шумо
Ҳа / Йўқ [а/Не
Яхши / Ёмон Хуб/Бад
Салом / Хайр Салом/То боздид
Салом / Хайрли тун Суб{ ба хайр/Шаби хуш
Раҳмат / Марҳамат Ташаккур/Саломат бошb
Кечирасиз (мулоқотда) Бубахшед(ваrти муроxиат)
Исмингиз ким? Номи шумо чист?
Ўтказиб юборинг Иxозат ди{ед, гузарам
Айтворинг Бигeед
Илтимос, ёрдам беринг Лутфан, кeмак намоед
Буни ёзинг Инро бинависед
Такрорланг Такрор намоед
Мен тушунмаяпман Ман намефа{мам
Сиз инглизча гапирасизми? Шумо бо англисb {арф мезанед?
Ўзбек-тожик сўзлашгич - Рақамлар Раrам{о
бир / икки / уч як/ду/се
тўрт / беш / олти чор/панx/шаш
етти / саккиз / тўққиз {афт/{ашт/ну{
ўн / юз / минг да{ / сад / {азор
Ўзбек-тожик сўзлашгич - Сана сана
Йил сол
Кун руз
Дам олиш куни истиро{ат
Ўзбек-тожик сўзлашгич - Хафта {афта
душанба душанбе
сешанба сешанбе
чоршанба чоршанбе
пайшанба панxшанбе
жума xумъа
шанба шанбе
якшанба якшанбе
Ўзбек-тожик сўзлашгич - Ой Мо{
январь январ
февраль феврал
март март
апрель апрел
май май
июнь июн
июль июл
август август
сентябрь сентябр
октябрь октябр
ноябрь ноябр
декабрь декабр
Ўзбек-тожик сўзлашгич - Мехмонхона Ме{монхона
Хона {уxра
Хона Утоr
Яшаш Зиндагb кардан
Тун (мехмонхонада яшаганда) Шабонарузи(зиндагb дар ме{монхона)
Кун Руз
Мен хона буюрдим Ман як {уxра фармуда будам
Совуқ / Иссиқ Хунук/Гарм
Калит (мехмонхона хонасиники) Калид({уxраи ме{монхона)
ёш бола кудак
катта ёшли одами калон
паспорт шиноснома
Безовта қилманг Ташвиш нади{ед
Мени соат ....да уйғотинг Маро соати …бедор намоед
Ўзбек-тожик сўзлашгич - Автомобиль Мошин
Йўл Ро{
Бурилиш Гардиш
Чорраҳа Чорра{а
Стоп Ист
Айланиб ўтиш Аз бар гузаштан
Ўтиш таъқиқланган Гузариш манъ аст
Турар жой Истго{
Бензин куйиш шохобчаси / Менга тўла бак қуйинг / Бензин Нуrтаи фуруши сузишворb / Зарфро аз сузишворb пур кунед/Бензин
Жарима / хужжатлар Xарима/{уxxат{о
Прокат / машиналар ижараси Киро/Кирои мошин
Менинг машинам бузилиб қолди Мошини ман аз кор баромад
Автосервис Таъмир ва хизматрасонии мошин{о
Ўзбек-тожик сўзлашгич - Кўрсаткичлар Нишона{о
Диққат Диrrат
Кириш / Чиқиш Даромад/Баромад
Чапга / Ўнгга Ба чап/Ба рост
Ёпиқ / Очиқ Пушида/Кушода
Банд / Банд эмас Банд/Озод
Таъқиқланган / Рухсат берилган Манъ аст / Мумкин аст
Бошланиши / Охири Оuоз/Охир
Тортмоқ / Итармоқ Кашидан / Тела додан
Бу ерда / Ана у ерда Ин xо/Он xо
Чекилмасин Кашидан манъ аст
Хавфли Хатарнок
Эхтиёт бўлинг Э{тиёт
Танаффус Танаффус
Ўтиш йўли Гузариш
Ахборот Маълумот
Хожатхона [оxатхона
Ўзбек-тожик сўзлашгич - Транспорт Наrлиёт
... қаерда жойлашган Дар куxо аст…
шахар ша{р
кўча куча
уй хона
касса касса
билет, чипта чипта
шахар картаси харитаи ша{р
Мен такси чақирмоқчи эдим Ман хо{иш дорам такси даъват намоям
Автобус Автобус
Тўхташ жойи Истго{
Аэропорт / Самолет / Қатнов Фурудго{ / Таёра / Хатсайр
Юк Баuоx
Поезд Rатора
Йўналиш Самт
Жўнаб кетиш / Етиб келиш Рафтан / Омадан
шарқ / ғарб / шимол / жануб шарr / uарб / шимол / xануб
Ўзбек-тожик сўзлашгич - Хизматлар Хадамот{о
Паспорт текшируви Назорати шиноснома{о
Божхона Гумрук
Мен хужжатларимни йўқотдим Ман {уxxат{оямро гум кардам
Касалхона / Дорихона / Доктор Беморхона / Дорухона / Духтур
Тез ёрдам Ёрии таъxилb
Ёнғин ўчириш хизмати Хадамоти сухторхомушкунb
Полиция Пулис
Почта Почта
Ўзбек-тожик сўзлашгич - Ресторан / Кафе / Бар Тарабхона / Rа{вахона / Бар
Официант Пешхизмат
Мен стол буюрмоқчиман Ман мехо{ам як миз дархост намоям
Меню / Болалар менюси Меню / Меню барои кудакон
Совуқ / Иссиқ / Иситмоқ Хунук / Гарм / Гарм кардан
Ёқимли иштаҳа! Ишти{ои том!
Стакан / Чашка Пиела / Коса
Шиша / Бокал Шишa / Rада{
...сиз / ... билан (нимадир) бе / бо (ягон чиз)
Сув Об
Вино / Пиво Май / Оби xав
Кофе / Сут / Чой Rа{ва / Шир / Чой
Сок Шарбат
Нон Нон
Шўрва Шурбо
Пишлоқ Панир
Бўтқа / Қуймоқ Шавла / Rалама
Шакар / Туз / Гармдори Шакар / Намак / Rаланфур
Гўшт / Балиқ / Парранда Гушт / Мо{b / Парранда
Кўй гўшти / Мол гўшти / Чўчқа гўшти Гушти гусфанд / Гушти гов / Гушти хук
Товуқ Мурu
Қайнатилган / Қовурилган / Гриль Обпаз / Бирён / Грил
Аччиқ Тезb
Десерт / Мевалар Десерт / Мева
Олма Себ
Узум Ангур
Банан Банан
Ўрик / Шафтоли Зардолу / Шафтолу
Апельсин / Лимон Афлесун / Лиму
Ертут Rулфиной
Анор Анор
Сабзавотлар / Салат Сабзавот / Хуриш
Картошка Картошка
Пиёз Пиёз
Гармдори Rаланфур
Гуруч Биринч
Саримсоқ пиёз Сирпиёз
Ўзбек-тожик сўзлашгич - Тўлов / Пул Пардохт / Пул
Илтимос, хисобни беринг Мар{амат, {исобро биёред
Нарх Нарх
Мен кредит карта билан тўламоқчиман Mан бо корт мехо{ам пардохт намоям
Қайтим / Қайтимсиз / Чойчақа Баrия / Бе баrия / Чойпулb
Ўзбек-тожик сўзлашгич - Дўкон / Озиқ-овқатлар Маuоза / Хурокворb
Бу нима? Ин чист?
... ни кўрсатинг Нишон ди{ед…
.. қанча туради Чанд пул меистад…
килограмм киллограмм
катта / кичик калон / хурд
литр литр
метр метр
Арзон Арзон
Қиммат Rимат
Нархни камайтирмоқ Тахфиф
Ўзбек-тожик сўзлашгич - Ранг Ранг
очиқ / тим равшан / торик
оқ / қора сафед / сиё{
кулранг хокистарранг
қизил сурх
кўк кабуд
ховаранг осмонранг
сариқ зард
яшил сабз
жигарранг xигарb
тўқсариқ норанxb
бинафша ранг арuувонb
Ўзбек-тожик сўзлашгич - касаллик Беморb
Менинг ... оғрияпти …ман дард мекунад
бош / томоқ / қорин / тиш сар / гулу / шикам / дандон
оёқ / қўл / елка пой / даст / миён
Менинг иссиғим баланд Таби ман баланд аст
Докторни чақиринг Духтурро даъват намоед


 • Ўзбек-рус сўзлашгич
 • Ўзбек-болгар сўзлашгич
 • Ўзбек-испан сўзлашгич
 • Ўзбек-дания сўзлашгич
 • Ўзбек-инглиз сўзлашгич
 • Ўзбек-итальян сўзлашгич
 • Ўзбек-қозоқ сўзлашгич
 • Ўзбек-литва сўзлашгич
 • Ўзбек-немис сўзлашгич
 • Ўзбек-норвег сўзлашгич
 • Ўзбек-польша сўзлашгич
 • Ўзбек-португал сўзлашгич
 • Ўзбек-фин сўзлашгич
 • Ўзбек-француз сўзлашгич
 • Ўзбек-чех сўзлашгич
 • Ўзбек-белорус сўзлашгич
 • Ўзбек-юнон сўзлашгич
 • Ўзбек-грузин сўзлашгич
 • Ўзбек-корейс сўзлашгич
 • Ўзбек-япон сўзлашгич
 • Ўзбек-румин сўзлашгич
 • Ўзбек-серб сўзлашгич
 • Ўзбек-турк сўзлашгич
 • Ўзбек-украин сўзлашгич
 • Ўзбек-хинд сўзлашгич
 • Ўзбек-вьетнам сўзлашгич
 • Ўзбек-венгер сўзлашгич
 • Ўзбек-араб сўзлашгич
 • Ўзбек-голланд сўзлашгич
 • Ўзбек-хитой сўзлашгич
 • Ўзбек-африкаан сўзлашгич
 • Ўзбек-швед сўзлашгич
 • Ўзбек-монгол сўзлашгич
 • Ўзбек-иврит сўзлашгич
 • Ўзбек-форс сўзлашгич
 • Ўзбек-қирғиз сўзлашгич
 • Ўзбек-тожик сўзлашгич
 • Ўзбек-туркман сўзлашгич
 • Ўзбек-словен сўзлашгич
 • Ўзбек-Арманча сўзлашгич
 • Ўзбек-словак сўзлашгич
 • Ўзбек-Азарбайжонча сўзлашгич
 • Ўзбек-индонезия сўзлашгич
 • Ўзбек-хорват сўзлашгич
 • Ўзбек-Черногорча сўзлашгич
 • Ўзбек-эстон сўзлашгич

 • Тожик-рус сўзлашгич
 • Тожик-болгар сўзлашгич
 • Тожик-испан сўзлашгич
 • Тожик-дания сўзлашгич
 • Тожик-инглиз сўзлашгич
 • Тожик-итальян сўзлашгич
 • Тожик-қозоқ сўзлашгич
 • Тожик-литва сўзлашгич
 • Тожик-немис сўзлашгич
 • Тожик-норвег сўзлашгич
 • Тожик-польша сўзлашгич
 • Тожик-португал сўзлашгич
 • Тожик-фин сўзлашгич
 • Тожик-француз сўзлашгич
 • Тожик-чех сўзлашгич
 • Тожик-белорус сўзлашгич
 • Тожик-юнон сўзлашгич
 • Тожик-грузин сўзлашгич
 • Тожик-корейс сўзлашгич
 • Тожик-япон сўзлашгич
 • Тожик-румин сўзлашгич
 • Тожик-серб сўзлашгич
 • Тожик-турк сўзлашгич
 • Тожик-украин сўзлашгич
 • Тожик-хинд сўзлашгич
 • Тожик-вьетнам сўзлашгич
 • Тожик-венгер сўзлашгич
 • Тожик-араб сўзлашгич
 • Тожик-голланд сўзлашгич
 • Тожик-хитой сўзлашгич
 • Тожик-африкаан сўзлашгич
 • Тожик-швед сўзлашгич
 • Тожик-монгол сўзлашгич
 • Тожик-иврит сўзлашгич
 • Тожик-форс сўзлашгич
 • Тожик-қирғиз сўзлашгич
 • Тожик-туркман сўзлашгич
 • Тожик-ўзбек сўзлашгич
 • Тожик-словен сўзлашгич
 • Тожик-Арманча сўзлашгич
 • Тожик-словак сўзлашгич
 • Тожик-Азарбайжонча сўзлашгич
 • Тожик-индонезия сўзлашгич
 • Тожик-хорват сўзлашгич
 • Тожик-Черногорча сўзлашгич
 • Тожик-эстон сўзлашгич

 • "Ўзбек-тожик сўзлашгич" - бу Сизнинг мулоқотингизда кичкина, қулай ва фойдаланиш осон бўлган ёрдамчингиздир.