әқ қққ-ү

?
ққ-ү Flarus ң құғ. ғ ө қ. қ ғғ ғ ә ә қ қ. ұ қ ң қ өң .

 ғ
ғ


ққ-ү - Әң Söhbet
/ ѳ Men / Siz
/ қ Hawa / Ýok
қ / Ýaşy / Ýaman
ә / ң Salam / Hoş boluň
Қ ң / үң Ertiriňiz haýyrly bolsun / Gijäňiz rahat bolsun
/ Ө Sag boluň / Baş üstüne
ң (Қ ө ) Bagyşlaň (ýüz tutanda)
ң ? Siziň adyňyz näme?
Ө Geҫmäge rugsat ediň
ң Aýtsaňyzlaň
өң ө Kömek ediň, haýyş edýärin
ң Şuny ýazyň
Қң Gaýtalaň
ү Men düşünemok
ѳ ғ ө ? Siz iňlisçe gepleýärsiňizmi?
ққ-ү - Sifrlar
/ / ү bir / iki / üç
ө / / dört / bäş / alty
/ / ғ ýedi / sekiz / dokuz
/ ү / ң on / ýüz / müň
ққ-ү - ү Sene
Ýyl
ү Gün
ү Dynç alyş güni
ққ-ү - Hepde
ү duşenbe
sişenbe
ә çarşenbe
penşenbe
ұ juma
şenbe
ýekşenbe
ққ-ү -
қң ýanwar
қ fewral
mart
ә aprel
maý
iýun
iýul
awgust
қү sentýabr
қ oktýabr
қ noýabr
қ dekabr
ққ-ү - Ққ ү Myhmanhana
Nomer
ө Otag
ұ Ýaşamak
ү ( ұ) Cije (otelde ýaşamak)
ү Gündiz
Men nomere zakaz beripdim
қ / қ Sowuk/ Yssy
ң ң Açar (oteldäki nomeriň)
çaga
uly adam
pasport
ң Bimaza etmäň
... ң Meni oýaryň
ққ-ү - ө Awtoulag
Ýol
ұ Öwürim
қ Çatryk
қ Sakla
ө Aýlaw ýol
Ө ғ Geҫmek gadagan
ұқ Duralga
құ / құң / Ýangyç guýulýan ýer/Bagy dolduryň / Benzin
ұ / Құ Jerime / resminamalar
ғ Kireýine almak / maşyn kärendesi
ң ұ Meniň maşynym bozuldy
ө Awtohyzmat
ққ-ү - ө Görkezijiler
ң Üns beriň
ʳ / ғ Girelge / Çykalga
ғ / ңғ Çepe / Saga
қ / қ Açyk / Ýapyk
/ Boş däl / Boş
ғ / ұқ Gadagan edilen / Rugset edilen
/ ғ (ң) Başy / Soňy
/ Çekmek / Itelemek
/ Şu ýerde / Aňyryda
ғ Çilim çekmäň
Қ Howply
Serasap boluň
Ү Arakesme
ө Geçelge
қ Maglumat
Ә Hajathana
ққ-ү - ө Ulag
... қ nirede ýerleşýär
қ şäher
ө köҫe
ү öý
kassa
bilet
қң şäheriň kartasy
ққ Men taksi ҫagyrmak isleýärin
Awtobus
Duralga
Ә / Ұқ / Aeroport / Uҫar / Reýs
Қ ү Ýük
Otly
ғ Ugur
/ Ugramak / Gelmek
ғ / / ү / ңү gündogar / günbatar / demirgazyk / günorta
ққ-ү - Қ Gulluklar
қ Pasport kontroly
Gümrük
құ ғ Men resminamalarymy ýitirdim
/ ә / ә Keselhana / Dermanhana / Lukman
ә Tiz kömek
Ө ө қ Ýangyn söndüriji gullygy
Polisiýa
Poҫta
ққ-ү - / / Restoran / Kafe / Bar
Ofisiant
ғ Men stol zakaz bermek isleýärin
ә / ә Menýu / Çagalar menýusi
ң ә ! Işdäňiz aҫyk bolsun!
/ қ Stakan / jam
ө / Çüýşe / Bulgur
ң / ң syz / bilen
Suw
/ Şerap / Piwo
/ ү / Kofe / Süýt / Çaý
Miwe suwy
Çörek
Çorba
Syr
ө / Şüle / bliny
Қ / ұ Gant / Duz / Burҫ
/ қ / Құ Et / Balyk / Guş
Қ / / қ Goýuň eti / Sygyr eti / Doňuz eti
қ Towuk
Қғ / Қғ / Gaýnadylan / Gowurlan / Gril
Ajy
/ Desert / Miweler
Alma
ү Üzüm
Banan
Ө / Erik / Şetdaly
/ Apelsin / Limon
Құ Ýer tudanasy
Nar
ө ө / Gök önümler / Salat
Kartoşka
Sogan
ұ Burҫ
ү Tüwi
қ Sarymsak
ққ-ү - ө / қ Töleg / Pul
ң, ө Hasap, baş üstüne
ғ Bahasy
ө Men kredit kartasy bilen tölejek
Қғ / Қғ / қ Gaýtargy / Gaýtargysyz / Çaý pul
ққ-ү - ү / қ-ү Dukan / Azyklar
? Bu näme?
... өң Görkeziň
... қ ұ? ... bahasy näҫe
kilogram
ү / uly / kiҫi
litr
metr
Arzan
Қ Gymmat
ң Ýeňillik
ққ-ү - ү Reňk
қ ү / үң ү Aҫyk reňk / gara reňk
қ / қ ak / gara
ұ ҫal
қ gyzyl
ө gök
ө mawy
sary
ýaşyl
қң goňur
ғ mämişi
ү ө syýa gök
ққ-ү - kesel
ң ... Meniň ... agyrýar
/ ғ / / başym / iҫim / dişim
ғ / қ / aýagym / elim / bilim
ң қ ө Meniň temperaturam ýokary
ә қң Lukmany ҫagyryň


 • ққ-
 • ққ-
 • ққ-
 • ққ-
 • ққ-ғ
 • ққ-
 • ққ-
 • ққ-
 • ққ-
 • ққ-
 • ққ-
 • ққ-
 • ққ-
 • ққ-
 • ққ-
 • ққ-
 • ққ-
 • ққ-
 • ққ-
 • ққ-
 • ққ-
 • ққ-ү
 • ққ-
 • ққ-ү
 • ққ-
 • ққ-
 • ққ-
 • ққ-
 • ққ-қ
 • ққ-
 • ққ-
 • ққ-
 • ққ-
 • ққ-
 • ққ-қғ
 • ққ-ә
 • ққ-ү
 • ққ-ө
 • ққ-
 • ққ-
 • ққ-
 • ққ-ә
 • ққ-
 • ққ-
 • ққ-
 • ққ-
 • ққ-
 • ққ-
 • ққ-
 • ққ-
 • ққ-
 • ққ-
 • ққ-
 • ққ-
 • ққ-

 • ү-
 • ү-
 • ү-
 • ү-
 • ү-ғ
 • ү-
 • ү-ққ
 • ү-
 • ү-
 • ү-
 • ү-
 • ү-
 • ү-
 • ү-
 • ү-
 • ү-
 • ү-
 • ү-
 • ү-
 • ү-
 • ү-
 • ү-
 • ү-ү
 • ү-
 • ү-ү
 • ү-
 • ү-
 • ү-
 • ү-
 • ү-қ
 • ү-
 • ү-
 • ү-
 • ү-
 • ү-
 • ү-қғ
 • ү-ә
 • ү-ө
 • ү-
 • ү-
 • ү-
 • ү-ә
 • ү-
 • ү-
 • ү-
 • ү-
 • ү-
 • ү-
 • ү-
 • ү-
 • ү-
 • ү-
 • ү-
 • ү-
 • ү-

 • "ққ-ү " - ұ ѳң қ-ққ ңғ ә қ ғ өң