სასაუბრო პროფესიონალ მთარგმნელთა მომსახურებაქართული-თურქმენული სასაუბრო

?
ქართული-თურქმენული სასაუბრო შეადგინეს მთარგმნელობითი კომპანია Flarus-ის მთარგმნელებმა. პროექტში მონაწილეობდნენ რედაქტორები და მთარგმნელები - ენის მატარებლები. ჩვენი მიზანი არ ყოფილა, შეგვექმნა სრულყოფილი სასაუბრო ყველა შესაძლო შემთხვევისათვის. ის შეიცავს მხოლოდ ყველაზე აუცილებელ გამოთქმებს თარგმანითა და ტრანსკრიფციით.

გვერდის ბეჭდვა
გვერდის ბეჭდვა


ქართული-თურქმენული სასაუბრო - საუბარი Söhbet
მე / თქვენ Men / Siz
კი / არა Hawa / Ýok
კარგად / ცუდად Ýaşy / Ýaman
გამარჯობა / ნახვამდის Salam / Hoş boluň
დილა მშვიდობისა / ღამე მშვიდობისა Ertiriňiz haýyrly bolsun / Gijäňiz rahat bolsun
გმადლობთ / გეთაყვა Sag boluň / Baş üstüne
მაპატიეთ (მიმართვისას) Bagyşlaň (ýüz tutanda)
რა გქვიათ? Siziň adyňyz näme?
გამატარეთ Geҫmäge rugsat ediň
ხომ ვერ მეტყვით Aýtsaňyzlaň
დამეხმარეთ, გეთაყვა Kömek ediň, haýyş edýärin
დაწერეთ Şuny ýazyň
გაიმეორეთ Gaýtalaň
არ მესმის Men düşünemok
ინგლისურად ლაპარაკობთ? Siz iňlisçe gepleýärsiňizmi?
ქართული-თურქმენული სასაუბრო - ციფრები Sifrlar
ერთი / ორი / სამი bir / iki / üç
ოთხი / ხუთი / ექვსი dört / bäş / alty
შვიდი / რვა / ცხრა ýedi / sekiz / dokuz
ათი / ასი / ათასი on / ýüz / müň
ქართული-თურქმენული სასაუბრო - თარიღი Sene
წელი Ýyl
დღე Gün
დასვენების დღე Dynç alyş güni
ქართული-თურქმენული სასაუბრო - კვირა Hepde
ორშაბათი duşenbe
სამშაბათი sişenbe
ოთხშაბათი çarşenbe
ხუთშაბათი penşenbe
პარასკევი juma
შაბათი şenbe
კვირა ýekşenbe
ქართული-თურქმენული სასაუბრო - თვე
იანვარი ýanwar
თებერვალი fewral
მარტი mart
აპრილი aprel
მაისი maý
ივნისი iýun
ივლისი iýul
აგვისტო awgust
სექტემბერი sentýabr
ოქტომბერი oktýabr
ნოემბერი noýabr
დეკემბერი dekabr
ქართული-თურქმენული სასაუბრო - სასტუმრო Myhmanhana
ნომერი Nomer
ოთახი Otag
ცხოვრება Ýaşamak
ღამე (ოტელში ცხოვრებისას) Cije (otelde ýaşamak)
დღე Gündiz
ნომერი მაქვს შეკვეთილი Men nomere zakaz beripdim
ცივა / ცხელა Sowuk/ Yssy
გასაღები (ოტელის ნომრის) Açar (oteldäki nomeriň)
ბავშვი çaga
მოზრდილი uly adam
პასპორტი pasport
ნუ შემაწუხებთ Bimaza etmäň
გამაღვიძეთ . . . Meni oýaryň
ქართული-თურქმენული სასაუბრო - ავტომობილი Awtoulag
გზა Ýol
მოსახვევი Öwürim
გზაჯვარედინი Çatryk
სდექ Sakla
შემოსავლელი გზა Aýlaw ýol
გავლა აკრძალულია Geҫmek gadagan
გაჩერება Duralga
საწვავის ჩასხმა / ბაკი გაავსეთ / ბენზინი Ýangyç guýulýan ýer/Bagy dolduryň / Benzin
ჯარიმა / დოკუმენტები Jerime / resminamalar
მანქანების გაქირავება / იჯარა Kireýine almak / maşyn kärendesi
მანქანა გამიფუჭდა Meniň maşynym bozuldy
ავტოსერვისი Awtohyzmat
ქართული-თურქმენული სასაუბრო - მაჩვენებლები Görkezijiler
ყურადღება Üns beriň
შესასვლელი / გამოსასვლელი Girelge / Çykalga
მარცხნივ / მარჯვნივ Çepe / Saga
დაკეტილია / ღიაა Açyk / Ýapyk
დაკავებულია / თავისუფალია Boş däl / Boş
აკრძალულია / ნებადართულია Gadagan edilen / Rugset edilen
დასაწყისი / დასასრული Başy / Soňy
გათრევა / მიწოლა Çekmek / Itelemek
აქ / იქ Şu ýerde / Aňyryda
ნუ მოსწევთ Çilim çekmäň
საშიშია Howply
ფრთხილად Serasap boluň
შესვენება Arakesme
გადასასვლელი Geçelge
ინფორმაცია Maglumat
ტუალეტი Hajathana
ქართული-თურქმენული სასაუბრო - ტრანსპორტი Ulag
სად მდებარეობს . . . nirede ýerleşýär
ქალაქი şäher
ქუჩა köҫe
სახლი öý
სალარო kassa
ბილეთი bilet
ქალაქის რუკა şäheriň kartasy
ტაქსის გამოძახება მინდა Men taksi ҫagyrmak isleýärin
ავტობუსი Awtobus
გაჩერება Duralga
აეროპორტი / თვითმფრინავი / რეისი Aeroport / Uҫar / Reýs
ბარგი Ýük
მატარებელი Otly
მიმართულება Ugur
გამგზავრება / ჩამოსვლა Ugramak / Gelmek
აღმოსავლეთი / დასავლეთი / ჩრდილოეთი / სამხრე& gündogar / günbatar / demirgazyk / günorta
ქართული-თურქმენული სასაუბრო - სამსახურები Gulluklar
საპასპორტო კონტროლი Pasport kontroly
საბაჟო Gümrük
დოკუმენტები დავკარგე Men resminamalarymy ýitirdim
საავადმყოფო / აფთიაქი / ექიმი Keselhana / Dermanhana / Lukman
სასწრაფო დახმარება Tiz kömek
სახანძრო სამსახური Ýangyn söndüriji gullygy
პოლიცია Polisiýa
ფოსტა Poҫta
ქართული-თურქმენული სასაუბრო - რესტორანი / კაფე / ბარი Restoran / Kafe / Bar
ოფიციანტი Ofisiant
მაგიდის შეკვეთა მინდა Men stol zakaz bermek isleýärin
მენიუ / საბავშვო მენიუ Menýu / Çagalar menýusi
ცივი / ცხელი / გაცხელება Sowuk / Yssy / Gyzdyrmak
შეგარგოთ! Işdäňiz aҫyk bolsun!
ჭიქა / ფინჯანი Stakan / jam
ბოთლი / ბოკალი Çüýşe / Bulgur
(რაღაცის ) გარეშე / (რაღაცასთან) ერთად syz / bilen
წყალი Suw
ღვინო / ლუდი Şerap / Piwo
ყავა / რძე / ჩაი Kofe / Süýt / Çaý
წვენი Miwe suwy
პური Çörek
წვნიანი Çorba
ყველი Syr
ფაფა / ბლინები Şüle / bliny
შაქარი / მარილი / წიწაკა Gant / Duz / Burҫ
ხორცი / თევზი / ფრინველი Et / Balyk / Guş
ცხვრის ხორცი / ძროხის ხორცი / ღორის ხორცი Goýuň eti / Sygyr eti / Doňuz eti
ქათამი Towuk
მოხარშული / შემწვარი / გრილი Gaýnadylan / Gowurlan / Gril
ცხარე Ajy
დესერტი / ხილი Desert / Miweler
ვაშლი Alma
ყურძენი Üzüm
ბანანი Banan
გარგარი / ატამი Erik / Şetdaly
ფორთოხალი / ლიმონი Apelsin / Limon
ხენდრო Ýer tudanasy
ბროწეული Nar
ბოსტნეული / სალათა Gök önümler / Salat
კარტოფილი Kartoşka
ხახვი Sogan
წიწაკა Burҫ
ბრინჯი Tüwi
ნიორი Sarymsak
ქართული-თურქმენული სასაუბრო - გადახდა / ფული Töleg / Pul
ანგარიში მომიტანეთ, გეთაყვა Hasap, baş üstüne
ფასი Bahasy
საკრედიტო ბარათით მინდა გადახდა Men kredit kartasy bilen tölejek
ხურდა / ხურდა არ მინდა / წვრილმანი გასამრჯელ& Gaýtargy / Gaýtargysyz / Çaý pul
ქართული-თურქმენული სასაუბრო - მაღაზია / პროდუქტები Dukan / Azyklar
რა არის ეს? Bu näme?
მაჩვენეთ . . . Görkeziň
რა ღირს . . . ... bahasy näҫe
კილოგრამი kilogram
დიდი / პატარა uly / kiҫi
ლიტრი litr
მეტრი metr
იაფია Arzan
ძვირია Gymmat
ფასდაკლება Ýeňillik
ქართული-თურქმენული სასაუბრო - ფერი Reňk
ღია / მუქი Aҫyk reňk / gara reňk
თეთრი / შავი ak / gara
ნაცრისფერი ҫal
წითელი gyzyl
ლურჯი gök
ცისფერი mawy
ყვითელი sary
მწვანე ýaşyl
ყავისფერი goňur
ნარინჯისფერი mämişi
იისფერი syýa gök
ქართული-თურქმენული სასაუბრო - ავადმყოფობა kesel
. . . მტკივა Meniň ... agyrýar
თავი / ყელი / მუცელი / კბილი başym / iҫim / dişim
ხელი / ფეხი / ზურგი aýagym / elim / bilim
მაღალი სიცხე მაქვს Meniň temperaturam ýokary
ექიმი გამოიძახეთ Lukmany ҫagyryň


 • ქართული-რუსული სასაუბრო
 • ქართული-ბულგარული სასაუბრო
 • ქართული-ესპანური სასაუბრო
 • ქართული-დანიური სასაუბრო
 • ქართული-ინგლისური სასაუბრო
 • ქართული-იტალიური სასაუბრო
 • ქართული-ყაზახური სასაუბრო
 • ქართული-ლიტვური სასაუბრო
 • ქართული-გერმანული სასაუბრო
 • ქართული-ნორვეგიული სასაუბრო
 • ქართული-პოლონური სასაუბრო
 • ქართული-პორტუგალიური სასაუბრო
 • ქართული-ფინური სასაუბრო
 • ქართული-ფრანგული სასაუბრო
 • ქართული-ჩეხური სასაუბრო
 • ქართული-ბელორუსული სასაუბრო
 • ქართული-ბერძნული სასაუბრო
 • ქართული-კორეული სასაუბრო
 • ქართული-იაპონური სასაუბრო
 • ქართული-რუმინული სასაუბრო
 • ქართული-სერბული სასაუბრო
 • ქართული-თურქული სასაუბრო
 • ქართული-უკრაინული სასაუბრო
 • ქართული-ჰინდი სასაუბრო
 • ქართული-ვიეტნამური სასაუბრო
 • ქართული-უნგრული სასაუბრო
 • ქართული-არაბული სასაუბრო
 • ქართული-ჰოლანდიური სასაუბრო
 • ქართული-ჩინური სასაუბრო
 • ქართული-აფრიკული სასაუბრო
 • ქართული-შვედური სასაუბრო
 • ქართული-მონღოლური სასაუბრო
 • ქართული-ივრითი სასაუბრო
 • ქართული-ფარსი სასაუბრო
 • ქართული-ყირგიზული სასაუბრო
 • ქართული-ტაჯიკური სასაუბრო
 • ქართული-თურქმენული სასაუბრო
 • ქართული-უზბეკური სასაუბრო
 • ქართული-სლოვენიური სასაუბრო
 • ქართული-სომხური სასაუბრო
 • ქართული-სლოვაკური სასაუბრო
 • ქართული-აზერბაიჯანული სასაუბრო
 • ქართული-ინდონეზიური სასაუბრო
 • ქართული-ხორვატიული სასაუბრო
 • ქართული-მონტენეგრული სასაუბრო
 • ქართული-ესტონური სასაუბრო

 • თურქმენული-რუსული სასაუბრო
 • თურქმენული-ბულგარული სასაუბრო
 • თურქმენული-ესპანური სასაუბრო
 • თურქმენული-დანიური სასაუბრო
 • თურქმენული-ინგლისური სასაუბრო
 • თურქმენული-იტალიური სასაუბრო
 • თურქმენული-ყაზახური სასაუბრო
 • თურქმენული-ლიტვური სასაუბრო
 • თურქმენული-გერმანული სასაუბრო
 • თურქმენული-ნორვეგიული სასაუბრო
 • თურქმენული-პოლონური სასაუბრო
 • თურქმენული-პორტუგალიური სასაუბრო
 • თურქმენული-ფინური სასაუბრო
 • თურქმენული-ფრანგული სასაუბრო
 • თურქმენული-ჩეხური სასაუბრო
 • თურქმენული-ბელორუსული სასაუბრო
 • თურქმენული-ბერძნული სასაუბრო
 • თურქმენული-ქართული სასაუბრო
 • თურქმენული-კორეული სასაუბრო
 • თურქმენული-იაპონური სასაუბრო
 • თურქმენული-რუმინული სასაუბრო
 • თურქმენული-სერბული სასაუბრო
 • თურქმენული-თურქული სასაუბრო
 • თურქმენული-უკრაინული სასაუბრო
 • თურქმენული-ჰინდი სასაუბრო
 • თურქმენული-ვიეტნამური სასაუბრო
 • თურქმენული-უნგრული სასაუბრო
 • თურქმენული-არაბული სასაუბრო
 • თურქმენული-ჰოლანდიური სასაუბრო
 • თურქმენული-ჩინური სასაუბრო
 • თურქმენული-აფრიკული სასაუბრო
 • თურქმენული-შვედური სასაუბრო
 • თურქმენული-მონღოლური სასაუბრო
 • თურქმენული-ივრითი სასაუბრო
 • თურქმენული-ფარსი სასაუბრო
 • თურქმენული-ყირგიზული სასაუბრო
 • თურქმენული-ტაჯიკური სასაუბრო
 • თურქმენული-უზბეკური სასაუბრო
 • თურქმენული-სლოვენიური სასაუბრო
 • თურქმენული-სომხური სასაუბრო
 • თურქმენული-სლოვაკური სასაუბრო
 • თურქმენული-აზერბაიჯანული სასაუბრო
 • თურქმენული-ინდონეზიური სასაუბრო
 • თურქმენული-ხორვატიული სასაუბრო
 • თურქმენული-მონტენეგრული სასაუბრო
 • თურქმენული-ესტონური სასაუბრო

 • "ქართული-თურქმენული სასაუბრო" - ესაა თქვენი კომპაქტური, მოსახერხებელი და პრაქტიკული დამხმარე ურთიერთობაში.